فرم نظرسنجی مراجعین

فرم نظر سنجی
*
*
آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است لطفا آن را بنویسید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)

* = ضروری