کمیته پژوهش در آموزش

LOGO

 • معرفی واحد پژوهش در آموزشی
  پژوهش در آموزش یکی از واحد های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ، واحد پژوهش در آموزش میباشد.که در مرکز امام خمینی (ره) از ابتدای سال 1394 شروع به فعالیت نموده است و رسالت اصلی آن تلاش در جهت ارتقائ کیفی سطح آموزش دانشگاه می باشد و پژوهش هایی که در این راستا باشد را حمایت می کند.
 • اهداف کمیته
  1- شناسایی مشکلات آموزشی در مقاطع علوم پایه و بالینی پزشکی ، رشته های بهداشت ، پرستاری ، مامایی ، و دندانپزشکی و داروسازی و ارائه آن به مدیران اجرایی
  2- تعیین اولویتهای سالیانه براساس نیاز دانشکده ها و ارائه آن به به کمیته پژوهشی دانشگاه جهت ابلاغ به دانشکده
  3- تعیین اولویتهای آموزشی به منظور انجام طرح های پژوهشی
  4- بررسی بازخورد حاصل از نظرات دانشکده ها جهت اجرای موضوع های پژوهشی
  5- اعلام آمادگی برای انجام طرح های چند مرکزی با سایر مراکز EDC کشوری
  6- کمک به تدوین برنامه های استراتژیک بلند مدت آموزشی
  7- برنامه ریزی اصولی و سازنده جهت حل مشکلات آموزشی در سطح خرد و کلان
 • وظایف کمیته
  1- انتخاب اعضای کمیته براساس علاقمند بودن افراد و همچنین داشتن تجرب و توانمندی های لازم در این زمینه
  2- تهیه فراخوان و اعلام به دانشکده ها پس از تعیین معیارهای لازم به منظور انتخاب افراد واجد شرایط در رشته های مختلف
  3- بررسی پروپزوال طرح های تحقیقاتی و انجام مراحل مختلف (ارجاع ب کارشناس ، اعلام به مجری ، تطبیق اصلاحات و...) تابه تصویب رسیدن نهایی و ارسال آن به معاونت پژوهشی
  4- نیازسنجی و تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش
  5- انجام مکاتبات مختلف در ارتباط با نامه های ارجاعی و اجرایی ، شیوه نامه و بخشنامه های ارجاعی به واحد
  6- اتخاذ تصمیماتی در جهت تشویق اعضای هیات علمی به انجام طرح های پژوهش در آموزش
 • نحوه عضویت اعضاء هیات علمی در کمیته
  اعضاء این کمیته با درخواست مشخص و طرح در کمیته اصلی EDO بیمارستان و کسب موافقت به مدت یکسال انتخاب و توسط معاونت آموزشی مرکز منصوب می گردند.غیبت بیش از دو جلسه متوالی و سه جلسه غیر متوالی موجب حذف شدن عضو هیات علمی از کمیته می گردد.
 • اهم فعالیت های واحد پژوهش در آموزش
  1- تشکیل کمیته پژوهش در آموزش با هدف شناسایی و تقویت تیم و انتخاب اعضای شورای کمیته پژوهش در آموزش
  2- تهیه فراخوان و اعلام ب دانشکده ها پس از تعیین معیارهای لازم جهت انتخاب افراد توانمند و متناسب با کار
  3- دریافت مدارک لازم جهت عضویت در کمیته و دسته بندی کردن آنها
  4- انتخاب افراد واجد شرایط پس از اعلام همکاری افراد در دانشکده ها
  5- دادن ابلاغ عضویت جهت شرکت در جلسات پژوهش در آموزش
  6- برنامه تعیین اولویت های پژوهشی مرتبط با کمیته پژوهش در آموزش
  7- شناسایی مشکلات آموزشی در مقاطع علوم پایه و بالینی پزشکی ،رشته های بهداشت ، پرستاری ، مامایی ، دندانپژشکی و داروسازی
  8- تعیین اولویت های سالیانه جهت ارائه طرح های پژوهشی
  9- ارائه اولویت های سالیانه مصوب شده به کمیته پژوهشی دانشگاه جهت ابلاغ به کلیه کمیته هاو دانشجویان
  10- اعلام اولویت های اولیه به دانشکده ها ومراکز ، پس از بررسی بازخورد حاصل از نظرات دانشکده ها ودر نهایت اعلام اولویتهابه شورای پژوهشی دانشگاه
  11- ارائه منظم نشریات ، بولتن خبری و ... به اعضای کمیته پژوهش در آموزش
  12- مکاتبه و اعلام آمادگی جهت انجام طرح های چند مرکزی با سایر مراکز (EDC ) در سطح کشور
  13- برنامه اجرایی برگزاری کارگاه تخصصی طرح های پژوهش در آموزش
  14- تهیه نامه فراخوان جهت ثبت نام متقاضیان تعیین کمیته آموزشی ،تعیین مدرسین ،دعوت از مدرسین
  15- مشاوره در زمینه طرح های پژوهش در آموزش
 • برنامه های آینده
  1- ارتقاء کمی و کیفی برنامه های آموزشی در مقاطع مختلف علوم پایه و بالینی
  2- ارتقاء کیفی طرح های پژوهش در آموزش
  3- ارائه طرح های مرتبط با اولویت ها و مشکلات آموزشی از طرف اعضا کمیته
  4- کمک به تدوین و اجرای برنامه استراتژیک مرکز
  5- برنامه ریزی و انجام تدابیر لازم در خصوص برگزاری کارگاه تخصصی مقاله نویسی انگلیسی برای مجریان طرح های پژوهش در آموزش