دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / دفتر بهبود کیفیت / حاکمیت بالینی / موارد مورد بررسی در کمیته مرگ و میر

همکار گرامی " با سلام احتراما در راستای اهداف حاکمیت بالینی و نیز در راستای به اشتراک گذاری در خطای مرکز خواهشمند است مواردی که در کمیته مورتالیتی بررسی شده  را با دقت خوانده تا پس از گذاشتن کامنت بر روی  صفحه موارد خطا برای شما نمایان شود کمیته حاکمیت بالینی 

case گزارش خطا