مشخصات بخش

 تعدادمسئول بخش
مدیر گروه ENT
مدیر گروه جراحیمدیر گروه فک و صورتمدیر گروه پوست
تخت فعال 
اتاق معاینه 
پزشک
پرستار
بهیار
 خدماتمنشیدکتر حسین حاتمی
دکتر بهرام عزیزی
دکتر علی ابراهیمی
28 1

3 31سهیلا سال افزون

دکتر نسترن عیوضی

 

 

تیم پرستاری

نرگس شاهرخییاسمن موقوفهنادیا فرهادیسونیا پارسایی تبارمریم دوستنرگس بهرامیپرستو نظریان پورمریم اسد خواه
پرستارپرستار پرستارپرستار پرستار پرستار پرستار پرستار

 

علی اکبر محسنیاکبر شکربیگیجنت عبدینظامعلی مرادییزدان قیسوندیجهانبخشمیلاد کرمی
منشیکمک بهیارکمک بهیارکمک بهیارخدماتخدماتخدمات

 معرفی بخش گوش و حلق و بینی  ( ENT )و جراحی

این بخش در طبقه اول بیمارستان و جنب اطاق عمل مرکز قرار دارد.
پرسنل ثابت صبح بخش شامل سرپرستار- چهار نفر پرستار- یک کمک بهیار- یک خدمات و یک منشی می باشند.
در شیفت های عصر و شب دو پرستار- یک نفر کمک بهیار و یک نفر خدمات انجام وظیفه می نمایند.
در این بخش بیماران با تشخیص های زیر پذیرش می شوند:
1-     انواع جراحیهای مربوط به گوش و حلق و بینی:
 - انواع مشکلات گوش 
 - لوزه                      (Tonsilectomy)
- سینوزیت        (Sinozititis)
- انحراف بینی  (Septoplasty)  
- لارنگوسکوپ   ( Larangoscopy) 
2- انواع جراحی های فک و صورت:
- شکستگی های گونه و فک، ضایعات فک و ...  
3- جراحی های ترمیمی شامل ترمیم چسبندگی های عوارض سوختگی، انواع گرافت های پوستی و ...
4- انواع جراحی های عمومی شامل:
- دردهای شکمی حاد
- آپاندیست
- جراحی های کیسه صفرا، روده، معده و ...
5- در این مرکز انواع جراحی های زیبایی و پلاستیک بینی و صورت توسط پزشکان حاذق انجام می شود.
6- موارد اورژانسی از قبیل خونریزی های بینی، ترومای صورت و فک، جسم های خارجی در ریه، مری و بینی- آبسه فک و صورت
7- پارگی های مربوط به صورت، ابرو، پیشانی و بینی در این بخش به طور اورژانسی پذیرش و جهت بخیه به صورت سرپایی به اطاق عمل فرستاده می شوند.
8- این بخش مجهز به دستگاه لارنگوسکوپ فیبراتیک می باشد که در موارد مشکلات حنجره و گرفتگی صدا جهت تشخیص به صورت سرپایی توسط متخصصین گوش و حلق و بینی انجام می شود.
* نحوه پذیرش بیماران جهت عمل (به جز موارد اورژانس):
بیماران یا از طریق مطب یا درمانگاه تخصصی مربوطه ویزیت و جهت عمل به پذیرش بیمارستان ارجاع می شوند و در روز تعیین شده در بخش پذیرش می گردند.
* نحوه پذیرش بیماران اورژانسی:
بیماران اورژانسی شامل انواع جسم های خارجی در بینی، مری یا ریه، خونریزی بینی یا دردهای شکمی حاد یا ضربه های فک و صورت مستقیماً به اورژانس   ENTمراجعه و پس از ویزیت پزشک عمومی یا اینترن و تماس با نتخصص کشیک به بخش ارجاع می شوند.
* جهت معاینات و مشکلات سرپایی مربوط به گوش و حلق و بینی:
 هر روز ساعت 6 تا 12 صبح یکی از متخصصین در درمانگاه بیماران را ویزیت می کنند. جهت رفاه حال همشهریان علاوه بر درمانگاه صبح، همه روزه (به جز دوشنبه و پنج شنبه) عصرها ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر خانم دکتر عیوضی بیماران را ویزیت می نمایند. درمانگاه جراحی نیز سه روز در هفته دایر می باشد.
 برنامه درمانگاه متخصصین ENT (گوش و حلق و بینی) ساعت 10 صبح تا 12
شنبه ها: آقای دکتر ربیعی
یک شنبه ها:آقای دکتر مرتضی کریمی
دو شنبه ها: دکتر خسرو ایرانفر
سه شنبه ها:خانم دکتر نسترن عیوضی
چهارشنبه ها:دکتر امیر فصیحی
پنج شنبه ها: خانم دکتر امیری
* آدرس و تلفن مطب جراحان گوش و حلق و بینی:
دکتر سهراب ربیعی: پارکینگ شهرداری- جنب ساختمان اجلالیه- جنب داروخانه دکتر باقری.
دکتر مرتضی کریمی: پارکینگ شهرداری- جنب ساختمان اجلالیه- طبقه فوقانی داروخانه دکتر مرادی. تلفن تماس: 37227087
دکتر امیر فصیحی: پارکینگ شهرداری- ساختمان شفا- طبقه دوم. تلفن تماس: 37277050
دکتر خسرو ایرانفر: کلینیک مهدیه
دکتر نسترن عیوضی: کلینیک تخصصی بیمارستان
دکتر ماندانا امیری: ساختمان پزشکان ایرانیان (پارکینگ شهرداری). تلفن تماس:  37217265
دکترعلی محمودی: پارکینگ شهرداری- ساختمان ابن سینا- طبقه دوم. تلفن تماس:  37235492
* پزشکان فک و صورت:
دکتربهرام عزیزی: بالاتر از دبیر اعظم- روبروی پاساژ حافظ کوچه دکتر زنگنه- ساختمان دکتر زنگنه- طبقه دوم. تلفن تماس:  37292107
دکتر محمد رمضانیان: پارکینگ شهرداری- ساختمان اجلالیه- طبقه پنجم. تلفن تماس: 37298648
* پزشک ترمیمی و جراحی پلاستیک:
دکتر شهرام فاضلی: پارکینگ شهرداری- ساختمان توحید- طبقه سوم. تلفن تماس:  37212494
پزشکان جراحی عمومی:
دکترنوید اکبر پور: پارکینگ شهرداری- مجتمع متخصصین- طبقه سوم. تلفن تماس:  37220540
دکتر شمسی سپهر آرا- پارکینگ شهرداری- ساختمان ابن سینا- طبقه سوم تلفن تماس: 37298648
دکتر محمدحسین حاتمی: پارکینگ شهرداری- ساختمان زاگرس- طبقه دوم. تلفن تماس:  37210651
 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن های بیمارستان 37283602- 37278457 و داخلی 267 بخش و 266 اتاق منشی تماس بگیرید.