تعرفه برخی خدمات در اورژانس مرکز

                      تعرفه برخی خدمات در اورژانس این مرکز 

نوع اقدام درمانی آزاد بیمه
ویزیت پزشک عمومی 34/000 ریال 10/000 ریال
نوار قلب 35/000ریال 10/000 ریال
تزریق عضلانی 8/500 ریال فاقد پوشش
تزریق وریدی 12/500 ریال فاقد پوشش
ویزیت متخصص 41/000 ریال 12/000 ریال

 

 

نوع اقدام درمانی آزاد بیمه
ویزیت پزشک عمومی 34/000 ریال  10/200 ریال
 خارج کردن جسم خارجی چشم  60/000 ریال  18/000 ریال
 خارج کردن جسم خارجی گوش  100/000 ریال  30/000 ریال
 خارج کردن جسم خارجی گلو و حلق  80/000 ریال   24/000 ریال

بیماری آنفلوآنزا در کمین است

هشــدار                                                                  هشــدار
 
 
بیماری آنفلوآنزا در کمین اسـت
 
« از روبوسی کردن با دیگران جدا خودداری کنید »
 
·     هنگام سرفه و عطسه دهان و بینی خود را با دستمال کاغذی بپوشانید.
·     دستمال کاغذی استفاده شده را فورا در سطل زباله بیاندازید.
·     از افراد مشکوک حداقل یک متر فاصله بگیرید.
·     بطور مکرر دست های خود را با آب و صابون بشوئید.
·     از دست دادن با دیگران بپرهیزید.
·     حتی الامکان از حضور در اماکن تجمعی خودداری کنید.
·     هنگام بیماری از دست زدن به چشم ها و بینی خودداری کنید.
·     هنگام بیماری استراحت کافی نموده و تغذیه مناسب داشته باشید.
 
 

مسمومیت با گاز منواکسید کربن

هشدار                                                                                هشدار
مسمومیت با گاز منواکسید کربن (قاتل نامرئی)  
 
       منواکسید کربن گازی بدون بو ، رنگ و مزه و غیر محرک می باشد که حاصل احتراق و سوخت ناقص مواد کربن دار یا مواد آلی است که در صورت کمبود اکسیژن به جای تولید دی اکسید گاز منو اکسید کربن حاصل می شود که بعنوان عامل بسیاری از مرگ و میرهای ناخواسته در دنیا محسوب می شود . از منابع تولید عمده این گاز بخاریهای نفتی و گازی و ... می باشد. این گاز همراه با هوای تنفسی به سرعت از راههای تنفسی گذشته و به دلیل خاصیت غیر تحریکی بدون اینکه فرد متوجه آلودگی خود شود و قبل از اینکه در جهت نجات خود اقدامی بعمل آورد فرد دچار مسمومیت و مرگ می گردد. لذا جهت جلوگیری از مسمومیتهای ناشی از این گاز رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
  • وسایل گاز سوز نظیر آبگرمکن و بخاری و ... دارای دودکش مجهز و استاندارد باشد.
  • طول شیلنگ گاز بیشتر از 5/1 متر نباشد.
  • از وسایل گرماسوز استاندارد استفاده شود.
  • مسیر دودکشها و اتصالات بخاریهای گازی و نفتی مورد دقیقا" بازرسی دقیق و از سلامت آنها اطمینان حاصل شود.
  • سیستمهای اطفاء حریق در محل وجود داشته باشد.
  • دستگاههای حرارتی بایستی در محل مناسب و ثابت و به دور از معرض وزش باد و رفت و آمد باشد.
  • از روشن نمودن مستمر بخاری و وسایل حرارتی الکتریکی خودداری شود.
  • فاصله بخاری از دیوار کمتر از 30 سانتیمتر نباشد و استفاده از کلاهک برای دودکش الزامی است.
  • قبل از ترک محل وسایل گاز سوز و برقی را خاموش کنید.

از نگهداری سوخت و مواد سوختی در اطراف بخاریها جدا" خودداری گردد

دستورالعمل روش اجرائی وظائف مامورین انتظامی مستقر در مراکز درمانی

دستورالعمل روش اجرائی وظائف مامورین انتظامی مستقر در مراکز درمانی
********************
وارد قانونی مرتبط با بحث درگیر شدن و حمله ور شدن نسبت به مامورین و کارکنان دولت:
 
(607) هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه نسبت به آنان عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح زیر می باشد:
هتک حرمت اشخاص:
(608) توهین به کارمند دولت از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک و تهمت به مجازات حبس تا شش ماه و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد بود.
(60) هر کس با توجه به سمت، به کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی در حال انجام وظیفه توهین نماید به مجازات سه تا شش ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
(618) هر کس با هیاهو و جنجال و یا حرکات غیر متعارف و یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد و مردم را از کسب و کار باز دارد به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
 
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

وظایف پرستار تریاژ

وظایف تخصصی پرستار تریاژ ( علاوه بر وظایف عمومی):
 
 - ارزیابی سریع اولیه از نظر شرایط تهدید کننده حیات در مددجویان با وضعیت بحرانی یا آسیب دیده
- ارزیابی سیستماتیک و سریع
- ثبت موارد ارزیابی شده با توجه به مشکل اساسی بیمار
- برآوردن نیازهای فوری مددجو
- قراردادن بیمار در یکی از رده های طبقه بندی فوریتی و اعلام کد در صورت نیاز
- بررسی مجدد و متناوب بیماران
- تکمیل فرم بررسی تریاژ
- برقراری ارتباط مناسب و موثر با خانواده مددجویان در اتاق انتظار و اطلاع وضعیت مددجویان به آنها
- اطلاع به پزشک جهت ویزیت مددجو
- راهنمایی و انتقال بیماران به اورژانس در صورت نیاز به بستری

الگوریتم تریاژ ESI

الگوریتم تریاژ