بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) دارای دو قسمت سرپائی و بستری می باشد بخش سرپائی شامل 8 تخت و بخش بستری شامل 24 تخت می باشد که از این تعداد 12 تخت مردان و 12 تخت زنان به تفکیک می باشد.
 
خدمات اورژانسی بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شامل ارائه فوریتهای تخصصی و فوق تخصصی در زمینه مسمومیتها، تروماهای صورت، چشم، گوش و حلق و بینی، جراحی عمومی می باشد.
 
ضمنا خدمات مربوط به فوریتهای سوختگی در بخش اورژانس سوختگی این مرکز به مددجویان نیازمند در مجموعه درمانگاه سوختگی ارائه می گردد.