مشخصات

تیم پرستاری
پزشکان بخش
عملکرد بخش چشم
خدمات درمانی بخشبرنامه های آموزشی

آموزش به بیمار

 


مشخصات بخش :

 تعدادمسئول بخش
مدیر گروه چشم پزشکی
تخت فعال
اتاق ایزوله
اتاق معاینه
پزشک
پرستار
کمک بهیار
 خدماتمنشی
 5021  1316
3 32خ زین العابدینی د ایدی زاده
خانم فرزانه زین العابدینی
 دکتر مجتبی ایدی زاده
بخش چشم در طبقه دوم قرار دارد و در انتها، بخش  به درمانگاه چشم وصل می شود.
ایستگاه پرستاری شامل قسمت داروئی وسیستم HIS جهت ثبت پرونده ها هم می باشد.
بخش چشم دارای یک سرپرستار و سه نفر پرستا و بهیار صبح کار ثابت و کمک بهیار و منشی و خدمات می باشد.
در شیفت عصر و شب نیز دارای دو نفر پرستار برحسب تعداد بیماران و یک نفر کمک بهیار ویک نفر خدمات می باشد .

 


تیم پرستاری

فرزانه زین العابدینی
ماندانا قائنی
فریبا شادمانی
کاترین امیری
هایده محمدی
سهیلا عزیزی
زهرا مرادی
مهوش اجلالی
ناهید بهرامی فر
هاجر یاوری
سامن نوری
الهام آوخ
 بهاره حیدری
سحر کریمی
پریسا حسینی
روژین برزنجی
پروین شاه آبادی
 سرپرستارپرستار پرستارپرستار پرستار پرستار پرستار پرستار پرستارپرستارپرستارپرستارپرستارپرستارپرستارپرستارپرستار

 

بازگشت به بالا

پزشکان بخش

دکتر حمید آریایی تبار
دکتر پژواک آزادی
دکتر جلیل امیدیان
دکتر محمد رضا انصاری
دکتر مجتبی ایدی زاده
دکتر ستار حیدری
دکتر فرید دانشگر
دکتر احمد رستمی
دکتر لیلا رضایی
دکتر فرشید رمضانی
دکتر فریبا شیخی شوشتری
دکتر محمود مبلغی
دکتر پریسا نادری
فوق تخصص بیماریهای شبکیه
فوق تخصص (فلوشیپ جراحی شبکیه و لیزر)
فوق تخصص بیماریهای استرابیسم(انحراف چشم)
فوق تخصص بیماریهای شبکیه
جراح و متخصص چشم
جراح و متخصص چشم
فوق تخصص بیماریهای قرنیه
جراح و متخصص چشم
فوق تخصص شبکیه
جراح و متخصص چشم
جراح و متخصص چشم
جراح و متخصص چشم
جراح و متخصص چشم

 بازگشت به بالا

خدمات ارائه شده در بخش

 1. انجام عمل های جراحی بستری شامل :
 • کاتارکت (اب مروارید) که به صورت فیکو لنز می باشد وگذاشتن لنز ثانویه
 • انواع گلوکوم
 • استرابیسم (انحراف چشم)
 • DCR (مجرای اشکی)
 • ویترکتومی عمیق ،  اسکلرا باکلینگ ، تزریق و تخلیه روغن سیلیکون و دکولمان شبکیه
 • ویترکتومی قدامی ، لنز کتومی ، پتوزیس (افتادگی پلک) ، تخلیه چشم و جاگذاری پروتز
 • پیوند قرنیه

2. اعمای سرپایی شامل :

 • ترمیم مجرای اشکی ، تاتوینگ چشم (خال کوبی ) ، معاینه زیر بیهوشی (EUA) ، ترمیم پارگی قرنیه و اسکلرا ، پارگی پلک ، تزریق داخل چشمی ، شستوی اطاق قدامی و سیکلو کرایو تراپی
 • ناخنک ، شالازیون ، تارسورافی (بستن پلکها جهت ترمیم قرنیه) ، پروبینگ (میل زدن مجرای اشکی)

3. بستری نمودن بیماران زیر در بخش که نیاز به عمل ندارند :
نوریت اپتیک (التهاب عصب بینائی) ، زخمهای قرنیه ، داکریوسیستیت ، هایفیما ، سلولیت ها ، اندوفتالمیت

 

 1. بیمارانی که احتیاج به عمل دارند (الکتیو و سرپائی)
 2.  بیماران داخل بخشی
 • بیماران الکتیوو سرپائی
1. دستور عمل توسط پزشک نوشته میشود(در درمانگاه چشم یا مطب)
2. مراجعه به پذیرش(تشکیل پرونده - درخواست آزمایشات قبل از عمل)
3. درخواستهای قبل ازعمل شامل:
 •  آزمایش خون( همه افراد)
 •  عکس از ریه(افراد بالای 60 سال)
 •  نوار قلب (افراد بالای 40 سال)
 • بیهوشی (همه افراد)بیماران سرپائی آزمایشات قبل از عمل لازم ندارند.
4. خرید لنز جهت بیماران کاتاراکت + خرید لباس یکبار مصرف.
5. مراجعه به بخش چشم و کنترل توسط پرسنل
 •  چک لنز و شماره آن.
 • شب قبل از عمل حمام برود.
 • داروهای شخصی را همراه بیاورد.
 • شب قبل ازعمل بستری و از 12 شب دیگر چیزی نخورد.بیماران سرپائی صبح روز عمل ناشتا مراجعه کنند

6. آمادگی قبل از عمل

 •     مژه چینی شب قبل از عمل وبازکردن مردمک توسط قطره صبح روز عمل.
 •     الصاق برچسب اطلاعات بیمار ونوع عمل به روی لباس و سینه بیمار.
 •       رویت بیمار توسط کارشناس بیمه با دفترچه بیمه.
     7. روز عمل:
– چک کردن بیمار از نظر رعایت فرم اطاق عمل – نداشتن هیچگونه زیور آلات ، دندان مصنوعی ولباسهائی غیر از اطاق عمل.
- فرستادن بیمار به اطاق عمل بعد از چک کردن پرونده وثبت ساعت خروج از بخش.
     8. تحویل گرفتن بیمار پس از عمل
- چک کردن بیمار از لحاظ هوشیاری توسط پرسنل بخش.
- چک کردن علائم حیاتی بیمار مثل فشارخون.
     9. توصیه های بعد از عمل:
            - استراحت مطلق تا 4 ساعت .
- بیماربعد از عمل الکتیو تا 4 ساعت سرپائی تا 2 ساعت چیزی نخورد.  
- در صورت داشتن هر مشکلی اطلاع به ایستگاه پرستاری.
    10. روز ترخیص بیمار
                - معاینه توسط پزشک ودستور ترخیص.
- چک پرونده از لحاظ دارو و وسایل و تجهیزات و ثبت در کامپیوتر.
- تائید فیش وترک تخت وارجاع بیمار به واحد ترخیص.
- درصورت نداشتن بدهی با برگ خلاصه پرونده و دستور داروئی بیمار مرخص است.
بیماران سرپائی همان روز بعد از عمل مرخص می شوند.
    11. توصیه بعد از عمل در منزل
- تا یکماه سر خم نشود
- یک هفته بعد از عمل به حمام برود.
- ضربه به چشم نخورد.
- قطره ها تا موقع بیداری در چشم چکانده شود.
- شیلد چشمی داشته باشد.
- بین قطره ها 5-10 دقیقه فاصله باشد.
- به پزشک در روزهای تعیین شده مراجعه کند.
- مواردی از اعمال شبکیه بعد از عمل بیماران باید دمر بخوابند یا در حال نشسته وایستاده سر کاملأ پائین باشدرعایت شود (معمولاً تا یک ماه) 
 • بیماران داخل بخشی:
1. مراجعه به پذیرش ( با دستور پزشک تشکیل پرونده داده میشود).

2. مراجعه به بخش

 • چک پرونده ودستور پزشک
 • در صورت داشتن هر گونه آزمایشات ورادیوگرافی قبل از بستری شدن انجام دهد.
 • رویت توسط کارشناس بیمه
3.  معاینه هر روزه بیماران توسط پزشک.

4. ترخیص بیمار

 • معاینه توسط پزشک و دستور ترخیص (در صورت بهبودی)
 • چک پرونده و ارجاع به واحد ترخیص
 • درصورت نداشتن بدهی باخلاصه پرونده و دستور داروئی مرخص است .

5. توصیه های بعد از ترخیص

 • ادامه مراقبتهای درمانی در منزل.
 • مراجعه به پزشک در روزهای تعیین شده. 
 • در صورت بروز هر گونه مشکلی که جنبه فوری داشته باشد به پزشک مراجعه شود.
درصورت علائم ذیل سریعاً به پزشک مراجعه شود
1. اشک ریزش زیاد
2. درد شدید
3. قرمزی شدید

لازم به یاد آوری است که بروشور راهنمای مراجعین وبرگ رضایتمندی بیماران وصندوق ارتباط مستقیم با مدیریت مرکز در بخش موجود می باشد. 

بازگشت به بالا