هدف اصلی بخش ICU:
1- احیا قلب و ریه 2- تشخیص بیماری 3- کنترل دقیق علائم حیاتی 4- درمان خاص در مواقع لزوم 5- پیشگیری از ایجاد عوارض - رعایت نکات تغذیه ای – فیزیوتراپی-  پسیکوتراپی و ....    6- کلیه مراقبت های عمومی پرستاری
 پرستار بخش ICU :icu
دارای معلومات پایه و فیزیولوژی مطلوب- در بررسی و مشاهده دقیق دارای سرعت عمل در عین حال خونسرد و صبور، تشخیص اولویت ها، آرام نگه داستن محیط بیماران، کم کردن درد و اضطراب بیمار و خانواده بیمار.
پزشک بخش ICU
پزشک متخصص بیهوشی به طور 24 ساعته در بخش ICU مقیم می باشد و سایر پزشکان معالج بیماران را به طور روزانه ویزیت می نمایند.
مشخصات بخش ICU مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) :
تاریخ تاسیس: سال 1374
مساحت: 220 متر مربع- طبقه همکف
ICU جنرال شامل موارد: مسمومیت، داخلی، نورولوژی، عفونی، جراحی عمومی، گوش و حلق و بینی، چشم
دارای 9 تخت فعال که هشت تخت عمومی و یک تخت ایزوله
درجه بندی ICU: درجه یک(مجهز به تخت سه شکن (مخصوص)، مانیتور قلبی و تنفسی                       
                                           سیستم اکسیژن سانترال- سیستم ساکشن سانترال ...
                                           سیستم تهویه با فشار منفی، دیالیز پرتابل، گرافی پرتابل و ...)
گروه درمانی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) :
پزشکان بخش ICU
مسئول فنی بخش ICU: جناب آقای دکتر منصور چوبساز- متخصص بیهوشی
پزشک مقیم ICU: آقای دکتر حسنعلی کریم پور- فوق تخصص بیهوشی(بورد تخصصی ببیهوشی و مراقبت های ویژه ICU )- سابقه کاری 6 سال- فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران
سرکار خانم دکتر کبری طلیعی: متخصص بیهوشی- سابقه کار 12 سال- فارغ التحصیل از دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه
جناب آقای دکتر بهزاد جاسمی: متخصص نورولوژی
جناب آقای دکتر حبیب احمدی: متخصص مسمومیت
متخصصین گروه داخلی: جناب آقای دکتر سید جعفر نوابی- جناب آقای دکتر قباد سلیمی- جناب آقای دکتر تورج جویباری- سرکار خانم دکتر بیتا انوری
متخصصین گروه عفونی: جناب آقای دکتر سیاوش وزیری- جناب آقای دکتر بهزاد مهدویان- جناب آقای دکتر بابک صیاد- سرکار خانم دکتر ماندانا افشاریان
متخصصین گروه جراحی: جناب آقای دکتر نوید اکبرپور- سرکار خانم شمسی سپهر آرا- جناب آقای دکتر حسین حاتمی
متخصصین گروه گوش و حلق و بینی: جناب آقای دکتر سهراب ربیعی- سرکار خانم دکتر نسترن عیوضی- جناب آقای دکتر خسرو ایرانفر
فوق و تخصص فک و صورت: جناب آقای دکتر بهرام عزیزی
متخصصین چشم: سرکار خانم دکتر فریبا شیخی شوشتری- سرکار خانم دکتر نوشین فرشچیان- جناب آقای دکتر محمود مبلغی- جناب آقای دکتر احمد رستمی
فوق تخصص چشم (شبیکه): جناب آقای دکتر محمد رضا انصاری- جناب آقای دکتر حمیدرضا آریایی تبار-
فوق تخصص چشم (قرنیه): جناب آقای دکتر فرید دانشگر
فوق تخصص چشم ( استرابیسم): جناب آقای دکتر جلیل امیدیان
 
پرسنل بخش ICU
سرپرستار بخش ICU: نیلوفر بابامیری- کارشناس پرستاری- سابقه کار: 15 سال
پرستار بخش: 17 نفر
منشی بخش: 2 نفر
کمک بهیار بخش: 4 نفر
خدمات بخش: 3 نفر
خدمات برجسته:
                        - انجام عمل ژژنوستومی برای اولین بار(تغذیه از راه روده)
                        - برونکوسکپی فیبروپتیک
                         - تراکیاستومی ازطریق پوست
توسط جناب آقای دکتر حسنعلی کریم پور در بخش ICU انجام می پذیرد.
نکات قابل توجه بخش ICU در سال 88:
9تخت فعال
درصد بیماران بهبود یافته از ICU: 75%
درصد رضایتمندی از حیطه پرستاری: 70%
درصد اشغال تخت ICU: 12/88%
میانگین طول مدت اقامت بیمار: 57/5%
نکات قابل توجه عمومی بخش ICU
1-       ملاقات بیماران بخش ICU نسبی و گاهاً ممنوع است.
2-       همراه بیماران جهت ملاقات حتماً باید گان و دمپایی بپوشند
3-       شستن دست قبل و بعد از تماس با بیمار الزامی است.
4-       از تردد اضافی در بخش ICU جهت جلوگیری از انتشار عفونت ها خودداری شود
5-       خانواده بیماران ICU در مرحله بحران می باشند لذا پاسخ دهی پرسنل به سوالات آنان الزامی است و در کم کردن اضطراب موثر است.