کنجد کسترول بد خون را کاهش می دهد.
دانه کنجد دارای 20 تا 25 درصد پروتئین ، 50 درصد چربی و به نسبت مساوی اسید لینولئیک و اسید اولئیک است. کنجد یکی از منابع بسیار مفید برای جذب آهن، روی و مخصوصاً کلسیم به حساب می آید و افرادی که به مصرف شیر رغبت ندارند می توانند از کنجد برای تامین کلسیم ، روی و آهن استفاده کنند.
- مصرف کنجد نه تنها موجب افزایش چربی خون نمی شود بلکه موجب کاهش کلسترول بدخون نیز می شود.
- مخلوط کردن کنجد با سایر غذاها موجب غنی تر شدن آنها می شود. مادرانی که از بدغذایی کودک خود شکایت دارند و کودک آنها علاقه ای به مصرف گوشت و شیر ندارد می توانند با تلفیق برنج و حبوباتی مثل عدس – سویا- ماش و کنجد بخش زیادی از پروتئین و مواد معدنی کودکان درحال رشد خود را تامین کنند.
- مخلوطی از کنجد و غلات کامل مثل گندم و جو پرک شده دارای ارزش غذایی بالایی است.
در شروع تغذیه تکمیلی کودکان، افزودن کنجد آسیاب شده و تهیه حریره کنجد در کنار حریره بادام نیازهای کودک را بر طرف خواهد کرد. در کودکان بزرگتر جایگزین کردن کنجد و بیسکویت های کنجدی به جای میان وعده های بی ارزش مانند پفک بسیار مفید تر و سالمتر و دارای ارزش غذایی بیشتری خواهد بود.
توصیه می شود افراد روزانه 30 گرم کنجد مصرف کنند.