بخشنامه حسابداری:

بخشنامه مربوط به میزان کمک هزینه ازدواج و فوت

بدینوسیله به استحضار می رساند کمک هزینه ازدواج و فوت به استناد ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارمندان دولت در حال حاضر معادل بیست برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با ضریب سال جاری (1389) قابل پرداخت میباشد. به عبارت دیگر کمک هزینه مذکور در سال جاری مبلغ 000/088/5 ریال (پنج میلیون و هشتاد و هشت هزار ) میباشد.

مدارک لازم جهت کمک هزینه ازدواج:

- تصویر صفحات عقدنامه

- تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه زوج و زوجه

- تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه سرپرست

- تصویر آخرین حکم کارگزینی متقاضی

- نامه از تأمین اجتماعی شعبه مربوطه مبنی بر عدم دریافت کمک هزینه ازدواج برای پرسنل پیمانی حسب مورد

- ارائه گواهی مبنی بر عدم دریافت کمک هزینه ازدواج توسط همسر برای پرسنل شاغلین زن که همسر ایشان در سایر دستگاهها شاغل می باشند (در مورد ازدواج فرزندان)

- ارائه استشهاد محلی که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد. برای پرسنل شاغل زن که همسر ایشان شغل آزاد دارد یا فاقد شغل می باشد مبنی بر ذکر موارد اخیر بر حسب مورد(در مورد ازدواج فرزندان)

- ارائه گواهی از محل کار فرزند مبنی بر عدم دریافت کمک هزینه ازدواج در صورتیکه فرزند شاغل باشد.

- درخواست متقاضی تحت عنوان مدیریت محترم بیمارستان . 

مدارک لازم جهت کمک هزینه فوت:

- گواهی فوت.

- تصویر شناسنامه متوفی (ممهور به مهر فوت شد ثبت احوال)

- حکم کارگزینی متقاضی

- درخواست متقاضی تحت عنوان مدیریت محترم مرکز

 

لطفا" جهت مشاهده آیین نامه معاملاتی روی آیکن ذیل کلیک نمایید.

اسلاید حسابداری