رسانه جدید

مدیر عامل مرکز

دکتر امید بحیرائی رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه

دکتر بحیرایی متولد ۱۳۵۸ در تهران و متخصص بیهوشی است که دوره های دکترای عمومی و تخصص خود را در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گذرانیده است. 

ریاست و همچنین معاونت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ، ریاست مرکز بهداشت شهرستان روانسر ، مدیر برنامه ریزی دانشگاه و نیز مدیر برنامه های ریاست دانشگاه علوم پزشگی کرمانشاه از جمله سوابق اجرایی این عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد.