دکتر شهرام اختیاری

drekhtiari

  • سوابق علمی و مدیریتی :
  1. فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  2. مسئول  بهداشت و درمان شهرستان کرندغرب
  3. مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلام آباد غرب
  4. مسئول شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب
  5. معاون سازمان انتقال خون استان کرمانشاه
  6. رییس اداره اورژانس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه