دستور کار هیات امنای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) جلسه هشتم 10/8/90

«دستور کار هیات امنای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه »
(سه شنبه 10/8/1390)
                               
1- گزارش بازسازی بیمارستان (ICU - اداری – اتاق عمل سوختگی- بخش اورژانس- نمای بیمارستان – واحد نقلیه و ...)
2- گزارش خرید ژنراتور
3- گزارش اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان
4- پیشنهاد افزایش تعرفه اعمال جراحی لیزیک (از 8000000 به 12000000 ریال) و پرداخت حق الزحمه پزشک به صورت تشویقی از 1 تا 10 مورد عمل در ماه 400 هزار تومان سهم پزشک- از 10 تا 15 مورد در ماه 500 هزار تومان و از 15 تا 20 مورد در ماه 600 هزار تومان سهم پزشک (در صورت تصویب افزایش تعرفه)
5- با توجه به مصوبه هیأت امنای مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در خصوص پرداخت درصدی از محل 2% سهم ریاست بیمارستان به مدیر مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) پیشنهاد می­گردد معادل 50 درصد مبلغ مصوب مذکور جهت مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) نیز به جهت اداره بیمارستان به صورت هیأت امنایی و جبران زحمات شبانه روزی در نظر گرفته شود.
6- تفویض ماهیانه ده میلیون تومان توسط رئیس دانشگاه به مدیر عامل با توجه به هیأت امنایی بودن از محل ماده 47 به بیمارستان هیأت امنایی (جهت پیشبرد طرح­های توسعه­ای بیمارستان –پرداخت به کارکنان طرح پایلوت بیمارستان دوستدار ایمنی- طرح حاکمیت بالینی- تشویق پرسنل با بازده کاری بالا- پرداخت مواردی که امکان پرداخت آن با استفاده از سایر مواد آیین نامه مالی و معاملاتی وجود ندارد).
7- بحث و تبادل نظر در ارتباط با برنامه های دانشگاه و بیمارستان در خصوص ساخت بخش سوختگی جدید
8- پیشنهاد پایلوت شدن مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) به عنوان بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار
9- افزایش حق الزحمه پزشکان بیهوشی در خصوص اعمال جراحی زیبایی
10- افزایش حق فنی آقای مهندس امیری 
11- اجرای قانون بهره­وری و تولید نرم افزار در واحد IT
12- گزارش واگذاری امور خوابگاه- ماشین نویسی- فضای سبز به بخش خصوصی (مصوبه جلسه قبلی)
13- پرداخت حق الزحمه پزشکان ICU بر مبنای حق الزحمه 30 درصد تخت­ها
14- گزارش خرید تجهیزات پزشکی خریداری شده از محل درآمد اختصاصی بیمارستان علی الرغم قول مساعد ریاست محترم دانشگاه مبنی بر تامین 50 درصد اعتبار آن
ردیف
نام دستگاه
مبلغ به ریال
1
دستگاه آندوسکوپی سینوس STORZ
780/240/605
2
UNDRIVE ECO SET AND SUCTION SHAVER BLADE
000/823/246
3
دستگاه اتوکلاو 300 لیتری   2 دستگاه
000/000/450/1
4
دستگاه MESHER
000/000/130
5
درماتوم شارژی
000/000/189
6
دستگاه میکروتوم
000/400/192
7
دستگاه اتوآنالایزر BT3500
000/000/598
8
دستگاه تمپانومتری
000/760/94
9
چراغ سیالکتیک تک قمره
000/000/130
10
ماشین بیهوشی FABIUS PLUS   2 دستگاه
000/000/580
جمع کل
 
 
15- گزارش اجرای طرح حاکمیت بالینی و شرکت بیمارستان در جشنواره حاکمیت بالینی
16- واگذاری MRI به بخش خصوصی
17- پرداخت 30 درصد هتلینگ تخت های ICU به پزشکان متخصص بیهوشی مقیم ICU
 
 
دکتر جویباری
دبیر هیأت امنای
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

دستور کار هیات امنای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) جلسه هفتم 11/4/90

1- ارائه گزارش وضعیت مالی  بیمارستان.

2- پیشنهاد جابجایی بخش ICU به بخش جراحی- بخش دیالیز به بخش آزمایشگاه و بخش آزمایشگاه به بخش ICU.

3- طرح موضوع خرید تجهیزات کامل مربوط به افزایش 11 تخت ICU.

4- طرح موضوع خرید تحهیزات پزشکی مورد نیاز گروه­های ENT – سوختگی- ترمیمی و چشم در سال 90.

5- گزارش راه­اندازی اتاق عمل بخش سوختگی لغایت پایان مرداد ماه.

6- خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز آزمایشگاه.

7- طرح مشکل شدید کمبود آمبولانس در بیمارستان .

8- طرح موضوع انتخاب مدیر عامل جدید بیمارستان (پیشنهاد).

9- ارائه گزارش اجرای طرح یکسان کردن پوشش کارکنان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره).

10- ارائه گزارش ساخت سالن انتظار بیمارستان.

11- واگذاری امور ماشین نویسی- چاپ و تکثیر به بخش خصوصی.

12- واگذاری امور پاویون پزشکان به بخش خصوصی.

13- بحث و تبادل نظر در خصوص افزایش ساعت اضافه کار پرسنل مشمول قانون کار (قراردادی- شرکتی و ...)

 

 

دکتر ربیعی

دبیر هیات امنای

مرکز آموزشی درمانی امام  خمینی(ره)

 

دستور کار هیات امنای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) جلسه ششم 23/12/89

1- بازدید از بخش­ها و افتتاح بخش ENT جدید.
2- راه­اندازی 2 تخت ICU در بخش سوختگی.
3- در نظر گرفتن حق الزحمه جهت پزشکان بیهوشی مقیم ICU جهت پوشش 2 تخت ICU بخش سوختگی.
4- راه­اندازی بخش ICU در محل فعلی بخش جراحی با 16 تخت (افزایش تخت از 9 به 16).
5- راه­اندازی اتاق عمل بخش سوختگی.
6- راه­اندازی بخش دیالیز جدید به جای بخش ICU فعلی.
7- پرداخت 50 درصد حق الزحمه به خانم دکتر سیاه مکی شهری متخصص رادیولوژی با توجه به پرداخت 50 درصد به رزیدنت­های سال آخر رادیولوژی.
8- تعیین تکلیف پرداخت­ها بر مبنای ماده 47 در سال 1390.
9- صدور ابلاغ جهت اعضای هیأت امناء توسط ریاست محترم جدید دانشگاه.
10- واگذاری امور مربوط به بی خطر سازی پسماندهای عفونی به بخش خصوصی از مبدأ تولید، تفکیک، بی خطر سازی و انتقال.
11- بحث و تبادل نظر در خصوص بازسازی اتاق معده شویی و سرویس­های بهداشتی بخش اورژانس و همچنین توسعه بخش اورژانس.
12- پیشنهاد تخفیف جهت انجام عمل جراحی لیزیک جهت کلیه پرسنل رسمی- پیمانی- قراردادی و شرکتی دانشگاه.
 
 
دکتر ربیعی
دبیر هیات امنای
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

دستور کار هیات امنای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه جلسه پنجم (4/10/89)

1- پرداخت مبلغ 150 هزار تومان در خصوص تزریق آمپول اوستین به پزشکان
2- افزایش حق الزحمه پزشکان عمومی
3- افزایش حق آنکالی دکتر احمدی
4- کاهش اتاق عمل گروه جراحی با توجه به عملکرد پایین آنها
5- عقد قرارداد با دکتر ایزدی متخصص چشم
6- خرید دستگاه درماتوم شارژی با مش کننده
7- گزارش روند بازسازی بیمارستان
8- گزارش مالی بیمارستان
9- تصمیم گیری در خصوص راه­اندازی بخش ICU جدید
10- تصمیم گیری در خصوص راه­اندازی بخش دیالیز جدید
 
دکتر ربیعی
دبیر هیات امنای
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

دستور کار هیأت امنای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه جلسه چهارم (1/8/89)

1- معرفی رئیس حسابداری جدید بیمارستان به اعضای محترم هیأت امنا جهت صدور ابلاغ مشارالیه
2- افزایش حق الزحمه پزشکان بیهوشی مقیم ICU  (آقای دکتر کریم پور و خانم دکتر طلیعی) در سال 89 و همچنین پرداخت حق الزحمه مقیمی دکتر حبیب اله احمدی رئیس بخش اورژانس و نیز حق الزحمه کارانه خانم دکتر بیتا انوری و دکتر ماندانا امیری بر اساس تمام وقت به میزان 60% و عدم کسر حقوق از کارانه جهت هر دو پزشک
3- اشتغال پزشکان متخصص زنان در بیمارستان به صورت تمام وقت هیأت امنایی و تعیین درصد حق الزحمه آنها
4- گزارش وضعیت مالی- اداری- عمرانی بیمارستان و همچنین پیشنهاد بازسازی و تجهیز بخش عفونی بعد از بازسازی بخش جراحی و راه پله ها
5- طرح موضوع پرداخت حق الزحمه خانم بصیری جهت اشتغال در بخش آندوسکوپی از محل ماده 47 بعد از بازنشستگی
6- پیشنهاد جابجایی بخش ICU به بخش جراحی عمومی (با افزایش تخت از 9 به 16) و انتقال بخش دیالیز به مکان فعلی ICU (با افزایش تخت از 6 به 15) و راه اندازی بخش مشترک و عمومی زنان و مردان (رعایت طرح انطباق) و راه اندازی کلینیک ویژه زنان در ساعات بعد از ظهر درمانگاهها (علت تعیین خط مشی ضریب اشتغال تخت پایین بیمارستان 52 درصد)
 
دکتر ربیعی
دبیر هیأت امنای
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

دستور کار هیأت امنای مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه جلسه سوم (30/5/89)

1-  پیشنهاد تعیین تعرفه اعمال جراحی زیبایی- با توجه به تعرفه K 6/3 بیمارستان های هیأت امنایی (رینو پلاستی- بلفاروپلاستی- زیبایی صورت و ...).

2-   پیشنهاد افزایش درصد کارانه دکتر محمد حسین حاتمی متخصص جراحی عمومی به میزان 60% و عضویت تمام وقتی بیمارستان هیأت امنایی و همچنین افزایش درصد کارانه دکتر بهزاد مهدویان متخصص بیماری های عفونی و تب دار جهت بیماران اورژانسی به 65% (هم اکنون 65% به بیماران الکتیو مشارالیه کارانه تعلق می گیرد).

3-   پیشنهاد رند نمودن تعرفه های پاراکلینیک تا 2 رقم به نفع بیمار در قالب تخفیف .

4-   اعطای تسهیلات از محل ماده 47 و یا 2 درصد سهم ریاست بیمارستان به پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی که اعمال جراحی لوزه را با توجه به تعرفه ناچیز آن انجام می دهند.

6/7  KÍ50% =8/3  K Í55500  =210900 ریال    (سهم پزشک)  -2190  کسورات  = 189810 ریال   (سهم پزشک بابت عمل لوزه) تعرفه فعلی

9/2KÍ50% =45/1 K Í55500  =80475 ریال    (سهم پزشک)  -8047  کسورات  = ریال  72428             (سهم پزشک بابت عمل لوزه)

 

5-   پیشنهاد پرداخت اضافه کار به پرسنل قرارداد کار معین که مازاد بر 192 ساعت کار در ماه انجام می دهند.

6-   پیشنهاد واگذاری فروش داروهای سرپایی بیمارستان به بخش خصوصی با توجه به مصوبه قبلی هیآت امنا.

7-   پیشنهاد تهیه جیره غیر نقدی ماه رمضان جهت پرسنل مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) تا سقف 30 هزار تومان در صورت وجود اعتبار به کلیه پرسنل بیمارستان (رسمی- پیمانی – قراردادی-  شرکتی) و ...

 

دکتر ربیعی

دبیر هیأت امنای

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)