اعضاء هیات امناء بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه

  • جناب آقای دکتر حسین کریم ریاست دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان
  • جناب آقای دکتر نصیری مشاور ریاست دانشگاه
  • جناب آقای پرویز توسلی زاده جانشین دادگستری استان کرمانشاه و عضو هیات امنا بیمارستان امام خمینی (ره)
  • جناب آقای سیدحجت موسوی اجاق عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه
  • جناب آقای حمیدی معاونت اداری مالی شهرداری کرمانشاه
  • جناب آقای دکتر جویباری مدیر عامل و دبیر هیأت امناء
  • جناب آقای دکتر بابک صیاد نماینده مجمع خیرین سلامت دانشگاه و عضو هیات امنا بیمارستان امام خمینی (ره)
  • جناب آقای ناصر یگانه، دانشیارهیئت علمی عضو  هیات امنا بیمارستان امام خمینی (ره)
  • سرکار خانم دکتر ماری عطایی، دانشیار عضو هیئت علمی و عضو هیات امنا بیمارستان امام خمینی (ره)
  • جناب آقای حمید رضا ناصری رئیس گروه مدیریت و عضو خبره هیأت امناء بیمارستان امام خمینی (ره)