تکنیک

 

عمل لیزیک:

 در این عمل در ابتدا توسط وسیله ای بنام میکروکراتوم (که برای عمل لیزیک انجام میشود) (شبیه رنده نجاری ولی در ابعاد بسیار بسیار ظریفتر)؛ یک لایه (flap) از قسمت سطحی قرنیه به قطر تقریبی 9 میلی متر و ضخامت  در حدود 160 میکرون (هر میکرون برابر با یک هزارم میلیمتر است) برداشته می شود. سپس با  لیزراکسایمر؛ قسمت مرکزی عمق قرنیه تراش داده می شود که میزان تراش؛ بسته به میزان و نوع شماره چشم از یک فرد به فرد دیگر تفاوت خواهد کرد. در انتها  لایه یا flap بجای اولیه خود برگردانده می شود واین لایه  بدون نیاز به بخیه در جای خود  فیکس می گردد.