دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کلینیک فوق تخصصی لیزیک / درمانگاه فوق تخصصی لیزیک بیمارستان

اتاق عمل لیزیک کلینیک ویژه

روزهای فعالیت: دوشنبه هر هفته

تعداد پرسنل: 2 نفر (سعید فتحی کارشناس اپتومتری- شهاب کریمی خدمات)

روش های لیزیک: 3 روش که بسته به شرایط بیمار تعیین می شود و هر پزشک ممکن است به هر سه روش عمل جراحی انجام دهد

روش ها شامل: پلانو اسکن (بدون کارت) و تیشو و کاستومایز (روش های کارتی)

 

 

 

 

 

 

پزشکانی که در این مرکز عمل lasik یا PRK انجام می دهند اعضای گروه چشم و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی می باشند: