سرپرستاررئیس بخشمدیر گروه بیهوشی
بشیر امامیدکتر علی کرباسفروشاندکتربهمن روشنی

 

پزشکان بخش

دکتر آزاد بیات(مقیم ICU)دکتر چوبسازدکتر سلیمی(مقیم ICU)دکتر کبری طلیعی(مقیم ICU)دکتر علیرضا قربانی(مقیم ICU)دکتر میترا یاری

 

hospital pictures 38اتاق عمل
تاریخچهامکانات
گروه بیهوشیپرسنل اتاق عمل

 

 

 تاریخچه:

اتاق عمل این مرکز در پاییزسال 1358 با سه تخت فعال راه اندازی شده است که در آن زمان اعمال جراحی عمومی , ترمیمی و ENT انجام می شده است و روزانه بصورت شش ساعت کار, فعال بوده است.

در سال 1373 با ساخت یک ساختمان در ضلع شرقی و ارتباط دو ساختمان و گسترش فضای فیزیکی اتاق عمل تعداد اتاقهای آن به شش و تختهای فعال آن به هفت تخت تبدیل شده است که در اواخر سال 74 با افتتاح بخش چشم در این مرکز و تجهیز اتاق عمل به امکانات و تجهیزات چشم پزشکی این رشته تخصصی هم به این بیمارستان اضافه گردید.در این مرکز هم اکنون با هفت تخت فعال بصورت صبح و عصر،اعمال الکتیو تخصصی و فوق تخصصی چشم شامل اعمال کاتاراکت، گلوکوم، استرابیسم، پیوند قرنیه، ویترکتومی، DCR  و.....انجام می شود.

اعمال ENT تخصصی و فوق تخصصی شامل جراحی لوزه ، شکستگی بینی، انحراف بینی ،لارنژکتومی، آندوسکوپی سینوس، جراحی زیبایی بینی و ......  انجام می شود. اعمال جراحی عمومی و ترمیمی پلاستیک نیز شامل کله سیستکتومی ، ترمیم هرنی ، مامو پلاستی ، آبدمینو پلاستی ، پروتز گونه ، بلفارو پلاستی و ......نیز صورت می گیرد.

این مرکز بطور 24 ساعته آماده انجام اعمال اورژانسی دررشته های مذکور می باشد.