نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی بیمارستان

تاریخچه بیمارستان

کوتاه و خواندنی

گروه مدیریت بیمارستان

معرفی مدیر عامل

فعالیت های علمی

معرفی رئیس گروه مدیریت

هیات امناء بیمارستان

اعضاء هیات امنا

تحلیلی بر شیوه اداره بیمارستان ها بصورت هیات امنایی

جلسات

دفتر پرستاری

مدیریت دفتر پرستاری

پرسنل دفتر پرستاری

بخش ها،واحدهای پاراکلینیکی و درمانگاه ها

آموزش همگانی

IPD

فارسی (Persion)

درباره مرکز

خدمات درمانی

پزشکان

بخشهای بیمارستان

راهنمای طبقات

جاذبه های توریستی کرمانشاه

تماس با ما

English

IPD Department

application form

بخشهای مرکز

اتاق عمل

بخش چشم

عملکرد بخش چشم

بخش اورژانس

بخش اورژانس

رئیس بخش اورژانس

سرپرستار بخش اورژانس

مطالب خواندنی اورژانس

بخش آی - سی -یو

بخش داخلی

بخش سوختگی

بخش عفونی

بخش گوش و حلق و بینی و جراحی

دیالیز

واحدهای پاراکلینیک

کلینیک فوق تخصصی لیزیک

درمانگاه فوق تخصصی لیزیک بیمارستان

لیزیک چیست

معاینات قبل از عمل لیزیک

تکنیک عمل لیزیک

مراحل عمل لیزیک

نتایج عمل لیزیک

آلترناتیوهای عمل لیزیک

هیئت علمی

دفتر بهبود کیفیت

حاکمیت بالینی

اشتراک گذاری خطا

موارد مورد بررسی در کمیته مرگ و میر

FMEA

آموزش به بیمار

اتاق عمل

اورژانس

آی - سی - یو

جراحی

چشم

داخلی

دیالیز

عفونی

کارگروه پیگیری و ارتقاء سلامت

گزارش ثبت خطا

فرم گزارش کودک آزاری

بیماران

کتابخانه

کمیته های بیمارستانی

کمیته بهداشت و کنترل عفونت

کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

کمیته دارو و درمان

نظارت و ارزشیابی درون بیمارستانی

کمیته رعایت اخلاق و موازین شرعی

کمیته مشکلات پرستاری

کمیته مالی

کمیته تخصصی سیستم نظام پیشنهادات

کمیته تریاژ

کمیته اسناد و مدارک پزشکی

کمیته تغذیه و رژیمهای درمانی

کمیته efqm ( تعالی)

کمیته مرگ و میر کودکان 59- 1 ماهه

کمیته برنامه ریزی استراتژیک

کمیته تحولات اداری

واحد رسیدگی به شکایات و ارتباط با مشتریان

واحد رسیدگی به شکایات و ارتباط با مشتریان

فرایند رسیدگی به شکایات

فرم شکایات

واحد گیرندگان خدمت

واحدهای پشتیبانی و خدماتی

واحد مددکاری

واحد کارگزینی

واحد بودجه و امور مالی

مقاله حسابداری

بخشنامه حسابداری

چارت حسابداری

واحد نگهداشت و خدمات عمومی

واحد بهداشت محیط

واحد تغذیه

امگا 3 : کاهش دهنده التهاب

مصرف سبزی ذهن را جوان نگه می دارد.

کنجد کسترول بد خون را کاهش می دهد

واحد درآمد

اخبار

واحد تجهیزات پزشکی

واحد آمار و فن آوری اطلاعات

معرفی واحد

مطالب آموزشی

سخت افزار

اخبار

تصاویر بیمارستان

واحد فرهنگی و روابط عمومی

جشن انقلاب اسلامی

برنامه های عملیاتی عمرانی در سال 94

تماس با ما

نشانی، تلفن

انتقادها

تماس با مدیران بیمارستان

اقتصاد مقاومتی

کلینیک تخصصی

نقشه سایت