نقشه سایت

پیام داخلی

نظرسنجی

نمایش نظرسنجی

صفحه اصلی

معرفی بیمارستان

رسالت، چشم انداز، ارزش ها

تاریخچه بیمارستان

کوتاه و خواندنی

گروه مدیریت بیمارستان

مدیر عامل مرکز

فعالیت های علمی

رئیس گروه مدیریت

هیات امناء بیمارستان

اعضاء هیات امنا

تحلیلی بر شیوه اداره بیمارستان ها بصورت هیات امنایی

جلسات

دفتر پرستاری

مدیریت دفتر پرستاری

پرسنل دفتر پرستاری

بخش ها،واحدهای پاراکلینیکی و درمانگاه ها

آموزش همگانی

IPD

بخشهای بستری

اتاق عمل

بخش چشم

عملکرد بخش چشم

بخش اورژانس

بخش اورژانس

رئیس بخش اورژانس

سرپرستار بخش اورژانس

مطالب خواندنی اورژانس

ICU

بخش داخلی

بخش سوختگی

بخش عفونی

بخش گوش و حلق و بینی و جراحی

دیالیز

واحدهای پاراکلینیکی

درمانگاه و کلینیک

کلینیک تخصصی

کلینیک فوق تخصصی لیزیک

درمانگاه فوق تخصصی لیزیک بیمارستان

لیزیک چیست

معاینات قبل از عمل لیزیک

تکنیک عمل لیزیک

مراحل عمل لیزیک

نتایج عمل لیزیک

آلترناتیوهای عمل لیزیک

اساتید و پزشکان

دفتر بهبود کیفیت

حاکمیت بالینی

اشتراک گذاری خطا

موارد مورد بررسی در کمیته مرگ و میر

FMEA

آموزش به بیمار

اتاق عمل

اورژانس

آی - سی - یو

جراحی

چشم

داخلی

دیالیز

عفونی

کارگروه پیگیری و ارتقاء سلامت

گزارش ثبت خطا

فرم گزارش کودک آزاری

بیماران

کتابخانه

معرفی کتابخانه

قوانین و مقررات

کتاب های الکترونیکی

پایان نامه ها

کارگاه های آموزشی

بسته های آموزشی

بسته های آموزشی

نشریات

تازه های کتابخانه

تماس با ما

کمیته های بیمارستانی

کمیته بهداشت و کنترل عفونت

کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی

کمیته دارو و درمان

نظارت و ارزشیابی درون بیمارستانی

کمیته رعایت اخلاق و موازین شرعی

کمیته مشکلات پرستاری

کمیته مالی

کمیته تخصصی سیستم نظام پیشنهادات

کمیته تریاژ

کمیته اسناد و مدارک پزشکی

کمیته تغذیه و رژیمهای درمانی

کمیته efqm ( تعالی)

کمیته مرگ و میر کودکان 59- 1 ماهه

کمیته برنامه ریزی استراتژیک

کمیته تحولات اداری

واحد رسیدگی به شکایات

واحد رسیدگی به شکایات و ارتباط با مشتریان

فرایند رسیدگی به شکایات

فرم نظرسنجی

فرم شکایات

واحد گیرندگان خدمت

واحدهای پشتیبانی و خدماتی

واحد مددکاری

واحد کارگزینی

واحد بودجه و امور مالی

مقاله حسابداری

بخشنامه حسابداری

چارت حسابداری

واحد نگهداشت و خدمات عمومی

واحد بهداشت محیط

واحد تغذیه

امگا 3 : کاهش دهنده التهاب

مصرف سبزی ذهن را جوان نگه می دارد.

کنجد کسترول بد خون را کاهش می دهد

واحد درآمد

اخبار

واحد تجهیزات پزشکی

آموزش

آموزش همگانی

مقالات

برنامه های آموزشی

واحد آمار و فن آوری اطلاعات

معرفی واحد

مطالب آموزشی

سخت افزار

اخبار

تصاویر بیمارستان

واحد فرهنگی و روابط عمومی

جشن انقلاب اسلامی

برنامه های عملیاتی عمرانی در سال 94

تماس با ما

نشانی، تلفن

انتقادها

تماس با مدیران بیمارستان

اقتصاد مقاومتی

مناقصات

تالار گفتگو

نقشه سایت