تعدادمسئول بخش
رئیس بخش
مدیر گروه داخلی 
تخت فعال 
پزشک
پرستار
کمک بهیار
 خدماتمنشی
31416531pic 7
pic 5
 
شهین صفریدکتر نوابی دکتر جاسمی

 

پزشکان بخش

دکتر تورج احمدی جویباریدکتر حسین امیریدکتر بیتا انوری
دکتر مهدی سلیمی (پزشک مقیم)
دکتر نوشین شاه قلی دکتر ماری عطایی دکتر فاطمه هیچی(پزشک مقیم) 

  

بخش داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه در طبقه سوم بیمارستان قرار دارد. این مرکز آموزشی می باشد و دارای 21 تخت می باشد . بیمارانی که در این بخش بستری می شوند شامل بیماران داخلی مانند DVI – آسم-  - GPDD.MCHFRF – پنومونی- دیابتی- GIB – رکتوراژی- لوپوس- بهجت – انواع آنمی و غیره می باشد .

 پذیرش بیماران به صورت زیر می باشد:
 1- بیمار به اورژانس مراجعه کرده، بعد از Stable شدن به بخش منتقل می شوند.
 2- بیمار بعد از Stable شدن از ICU به بخش منتقل می شوند
 3- بیمار از بیمارستان ها و بخش های دیگر پس از مشاوره و پذیرش از پزشک داخلی به بخش داخلی منتقل می شود.
 4- بیمار پس از مراجعه به مطب پزشکان داخلی با دستور بستری به پذیرش مراجعه کرده و بعد از تشکیل پرونده در بخش بستری می شود.
 این بخش دارای چهار پزشک تخصصی داخلی آقایان دکتر جعفر نوابی- دکتر تورج جویباری- دکتر قباد سلیمی و خانم دکتر بیتا انوری می باشند که روزانه جهت ویزیت بیماران تشریف می آورند. این پزشکان علاوه بر ویزیت بیماران بخش هفته ای یک روز در درمانگاه و آندوسکوپی، بیماران آن قسمت را معاینه و ویزیت می کنند.
 
برنامه آندوسکوپی درمانگاه پزشکان داخلی
 شنبه: خانم دکتر انوری
یکشنبه : خانم دکتر عطایی
دوشنبه: آقای دکتر جویباری
چهارشنبه: آقای دکتر نوابی
 پنج شنبه : به صورت چرخشی هستند