اخبار

پرستاران نمونه سال 1398 معرفی شدند

پرستاران نمونه سال 1398 معرفی شدند
از سوی دفتر پرستاری معاونت درمان دانشگاه، اسامی پرستاران نمونه استان اعلام شد و تنی چند از پرسنل تلاشگر مرکز نیز مفتخر به کسب این عنوان شده اند. مدیران پرستاری مراکز می توانند جهت تحویل جوایز و لوح های تقدیر پرسنل نمونه مرکز مربوطه به مدیریت پرستاری معاونت درمان دانشگاه آقای یعقوب حیدری (38316972) مراجعه نمایند.

 

نمونه های استانی

عنوان

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

مدیر خدمات پرستاری نمونه استان

بشیر امامی

مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره

مدیر خدمات پرستاری نمونه استان

عمران قباد بیگی

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) قصرشیرین

پرستار نمونه استان 

بیژن صادقی فرد

کارشناس پرستاری

پرستار نمونه استان

طاهره تکنده

کارشناس پرستاری

پرستار نمونه استان

شیوا رادمنش

کارشناس پرستاری

پرستار نمونه استان

نازنین آب خرابات

کارشناس پرستاری

پرستار نمونه استان

طاهره کاویانی

کارشناس پرستاری

پرستار نمونه استان

فاطمه رستمیان

کارشناس پرستاری

کارشناس  اتاق عمل نمونه استان

داراب بختیاری

کارشناس اتاق عمل

کارشناس اتاق عمل نمونه استان

ناهید رحیمی

کارشناس اتاق عمل

کارشناس هوشبری نمونه استان

ناهید حاتمی

کارشناس هوشبری

کارشناس هوشبری نمونه استان

ناهید بشیری

کارشناس هوشبری

تکنسین فوریت های نمونه استان 

امین سلطانی

تکنسین فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های نمونه استان

غلامرضا عزیزی

تکنسین فوریت های پزشکی

بهیار نمونه نمونه استان

سیده مرضیه طیاری

بهیار

بهیار نمونه استان

ناهید میلادی

بهیار

کمک پرستار نمونه استان

کیومرث حسینی

کمک پرستار

کمک پرستار نمونه استان

تحفه عزیزنژاد

کمک پرستار

نمونه های مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانهای شبکه های شهرستان

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

اسد اله امجدیان

کمک پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

بهنام محمدی

کمک پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

پژمان رستمی

کمک پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

روح الله عزیزی

کمک پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

سردار صفری

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

شهاب چراغی

کمک پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

کیومرث حسینی

کمک پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

محمد سانبلی

کمک پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

میکائیل غفوری

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

اکرم رحمانی

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

آزیتا ابراهیمی

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

آناهیتا حیدریان

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

بهاره محمدی

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

پروانه غلامی

کارشناس اتاق عمل

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

پوران طهماسبی

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

ثریا ابراهیمی

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

ثریا صالحی

سوپروایزر

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

زهرا جوانمیری

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

سماء شریفی

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

سوسن قنبری

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

سهیلا قدیر

سوپروایزر

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

شکوفه خداکرمی

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

شیرین دا بشلیم

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

شیلا امینی

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

فاطمه یاوری

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

فرانک اکبری

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

فرشته فرهادی بانسویه

کارشناس بیهوشی

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

فرنگیس میرزایی

کارشناس اتاق عمل

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

گلاره خالدیان

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

گیتی اجاقی

کمک پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

لادن ابراهیم پوریان

سوپروایزر

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

مریم امیری

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

مریم چاله چاله

سرپرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

مژگان روحانی

سرپرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

معصومه کهریزی

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

مهنوش بدیعی

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

مهنوش کاویانی مقدم

پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

ناهید نظری

کارشناس بیهوشی

مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

نسترن نوکانی

پرستار

بیمارستان سوختگی گلستان

آرزو غلامی

کارشناس پرستاری

بیمارستان سوختگی گلستان

سهیلا عبدالهی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

بیتا خاص پور

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

سمیه دوکوشکانی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

سمیه محمدی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

شیرین تیموری

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

شیرین رهبرنیا

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

فرحناز ایوانی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

اسماعیل خرقه انداز

کمک پرستار

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

امیر حسین کلهری

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

سامان احمدی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

سجاد محمدی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

سهراب احسانی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

شهریار نیری

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

عبدالرضا دماوند

کارشناس اطاق عمل

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی

محمد جلالوند

بهیار

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

پیمان کیخسرو دولتیاری

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

زهرا شیخ حسینی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

فروزان شهیم

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

احسان زنگنه

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

جهانگرد صالحی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

صادق بختیاری

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

مصطفی محمدی

بهیار

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

روح بخش حاصلی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

شکوه صادقی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

طناز کرباسی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

فرحناز رستمی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

گلاره تابعین

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

معصومه کیانی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

ندا زید شفیعی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

نسرین محمدی جاوید

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی فارابی

آرمیتا دارابیگی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی فارابی

زهرا کتابی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی فارابی

صباح حیدری خیاط

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی فارابی

میترا مقراضی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی فارابی

میترا وکیلیان

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی فارابی

اسداله نادرنژاد

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی فارابی

علی نظری

کمک بهیار

مرکز آموزشی درمانی فارابی

غلامحسین بهاری

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره

سعید شاه آبادی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره

سعید محمدی

کمک پرستار

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره

سعید مرادی وفا

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره

کورش ابراهیمی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره

منوچهر عبدی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره

آذر حبیبی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره

ژیلا اقبالی مقدم

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره

سمیه هاشمی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره

سوسن پروینی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره

شهین صفری

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره

فرحناز مرادی

کارشناس بیهوشی

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره

فریده بساطی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره

هاجر یاوری

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

مرتضی استاجی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

زینب شیرازی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

سفید رخ محمدی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

سیده سوزان احمدی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

فاطمه نظری

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

فرانک رستم نیا

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

مرضیه تنها

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

مهین احمدیان

کارشناس هوشبری

مرکز آموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

نسرین قنبری

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی دکتر کرمانشاهی

نوشین قلوزی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی معتضدی

اعظم بریموندی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی معتضدی

بشری جاودانه

کارشناس اطاق عمل

مرکز آموزشی درمانی معتضدی

زهرا کاکایی

کاردان اطاق عمل

مرکز آموزشی درمانی معتضدی

فرشته صدیقی ساران

کاردان هوشبری

مرکز آموزشی درمانی معتضدی

مریم خزایی

کارشناس پرستاری

مرکز آموزشی درمانی معتضدی

کبری شریفی

کارشناس پرستاری

بیمارستان 520 ارتش

محسن زارعی

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام حسین (ع)

شهریارسبزعلیپور

کارشناس پرستاری

بیمارستان نیروی انتظامی

مژگان شریفی

کارشناس پرستاری

بیمارستان حضرت معصومه س

جمشید فتحیان

کارشناس پرستاری

بیمارستان شهدا

حسین امیریان

کارشناس پرستاری

بیمارستان سجاد

رضا نظری

کمک بهیار

بیمارستان بیستون

صدیقه محمدی

کارشناس پرستاری

فوریتهای پزشکی کرمانشاه

زهرا عزیزی

کارشناس پرستاری

فوریتهای پزشکی کرمانشاه

فرزانه محمدی

کارشناس پرستاری

فوریتهای پزشکی

امیر مختار سلیمانی

کارشناس پرستاری

فوریتهای پزشکی کرمانشاه

مهناز محمدخانی

کارشناس پرستاری

فوریتهای پزشکی جوانرود

عبداله حسین زاده

کارشناس پرستاری

فوریتهای پزشکی دالاهو

حسین کریمی

کارشناس پرستاری

فوریتهای پزشکی سرپلذهاب

سجاد کرمی

کارشناس پرستاری

بیمارستان دکتر چمران کنگاور

افتخار طاهرآبادی

کارشناس پرستاری

بیمارستان دکتر چمران کنگاور

توران قاسمی

بهیار

بیمارستان دکتر چمران کنگاور

ساحل حیدری

کارشناس بیهوشی

بیمارستان دکتر چمران کنگاور

لیلا رحمت آبادی

کارشناس پرستاری

بیمارستان دکتر چمران کنگاور

حسین رضایی

کارشناس پرستاری

بیمارستان دکتر چمران کنگاور

مهدی عبدی

کارشناس پرستاری

بیمارستان معاون صحنه

رویا حقیقی

کارشناس پرستاری

بیمارستان معاون صحنه

منیره حسین پور

کارشناس پرستاری

بیمارستان معاون صحنه

نادیا ملکی

کارشناس پرستاری

بیمارستان معاون صحنه

سحر خدادادی

کارشناس پرستاری

بیمارستان شهدا هرسین

زینب صید محمدیانی

کارشناس پرستاری

بیمارستان شهدا هرسین

زینب کرمی مجد

کارشناس پرستاری

بیمارستان شهدا هرسین

سارا رشیدی

کارشناس پرستاری

بیمارستان شهدا هرسین

ایرج غلامی

کارشناس پرستاری

بیمارستان شهدا هرسین

هیبت ا... فرخی

کارشناس بیهوشی

بیمارستان امام خمینی ره سنقر

احسان خانی

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی ره سنقر

الهام جهانبخش

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی ره سنقر

بهاره بنی عامریان

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی ره سنقر

رضوان واعظی

کارشناس بیهوشی

بیمارستان امام خمینی ره سنقر

زهره زهتاب نجفی

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی ره سنقر

سیده سارا اسماعیلی

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی ره سنقر

شبنم امیری

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی ره سنقر

طیبه امجدیان

کارشناس پرستاری

بیمارستان قدس پاوه

بیان شریفی

کارشناس پرستاری

بیمارستان قدس پاوه

شهلا احمدیان

کارشناس بیهوشی

بیمارستان قدس پاوه

مهین مکاری

کارشناس پرستاری

بیمارستان قدس پاوه

نرگس سلیمانی

کارشناس پرستاری

بیمارستان قدس پاوه

فرنگیس علیزاده

کارشناس پرستاری

بیمارستان حضرت رسول ص جوانرود

فاتح احمدنژاد

کارشناس پرستاری

بیمارستان حضرت رسول ص جوانرود

آرزو زارعی میر احمدی

کارشناس پرستاری

بیمارستان حضرت رسول ص جوانرود

رقیه قاسمی

کارشناس پرستاری

بیمارستان حضرت رسول ص جوانرود

مهین صوفی

کارشناس بیهوشی

بیمارستان حضرت رسول ص جوانرود

وریا احمدی رحمان

کارشناس پرستاری

بیمارستان حضرت رسول ص جوانرود

هاجر احمدی

کارشناس پرستاری

بیمارستان حضرت رسول ص جوانرود

ارسلان محمدی

کارشناس پرستاری

بیمارستان حضرت رسول ص جوانرود

حسین عزیزیان

کارشناس پرستاری

بیمارستان حضرت رسول ص جوانرود

عرفان ویسی

کارشناس بیهوشی

بیمارستان حضرت رسول ص جوانرود

محمد فقیهی

کارشناس پرستاری

بیمارستان حضرت ابوالفضل ع قصرشیرین

بابک طاهری

کارشناس پرستاری

بیمارستان حضرت ابوالفضل ع قصرشیرین

غلامرضا احمدی نژاد

کارشناس پرستاری

بیمارستان حضرت ابوالفضل ع قصرشیرین

طاهره شیخ ویسی

کارشناس پرستاری

بیمارستان حضرت ابوالفضل ع قصرشیرین

نشمینه احمدی هدایتی

کارشناس پرستاری

بیمارستان شهدا سرپلذهاب

بهزاد فتاح پور

کارشناس پرستاری

بیمارستان شهدا سرپلذهاب

قاسم ویسی

کارشناس پرستاری

بیمارستان شهدا سرپلذهاب

محسن آریانفر

کارشناس بیهوشی

بیمارستان شهدا سرپلذهاب

نصور بوچانی

بهیار

بیمارستان شهدا سرپلذهاب

احترام غلامی

کارشناس پرستاری

بیمارستان شهدا سرپلذهاب

شهناز باشتی

کارشناس پرستاری

بیمارستان شهدا سرپلذهاب

فاطمه شریفی

کارشناس پرستاری

بیمارستان شهدا سرپلذهاب

فاطمه کاظمی زاده

کارشناس پرستاری

بیمارستان شهدا سرپلذهاب

مهتاب نیک روش

کارشناس اطاق عمل

بیمارستان شهدا سرپلذهاب

مهناز بیگه

کارشناس اطاق عمل

بیمارستان الزهرا گیلانغرب

سارا ولی پور

کارشناس پرستاری

بیمارستان الزهرا گیلانغرب

طاهره پورمحمد

کارشناس پرستاری

بیمارستان الزهرا گیلانغرب

کیومرث پرناک

کارشناس اطاق عمل

بیمارستان الزهرا گیلانغرب

معصومه خسروی

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی ره اسلام آباد

آرزو کاوه

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی ره اسلام آباد

شکوفه هادیانی فر

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی ره اسلام آباد

صدف عزیزی

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی ره اسلام آباد

مهناز رضایی

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی ره اسلام آباد

مهین یارحسن پور

بهیار

بیمارستان امام خمینی ره اسلام آباد

نرگس سپهر

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی ره اسلام آباد

جواد استا

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی ره اسلام آباد

حامد شیرپور

کارشناس پرستاری

بیمارستان امام خمینی ره اسلام آباد

همایون نوروزی

کارشناس پرستاری

شبکه ثلاث باباجانی

حفصه محمودی

کارشناس پرستاری

شبکه ثلاث باباجانی

ژیلا باباخانی

کارشناس پرستاری

شبکه ثلاث باباجانی

عبدالباسط پیری

کارشناس پرستاری

شبکه ثلاث باباجانی

منصور یوسفی

کارشناس پرستاری

شبکه روانسر

زانیار مصطفایی

کارشناس پرستاری

شبکه دالاهو

نسرین رمضانی

کارشناس پرستاری

کارشناسان نمونه برنامه های مختلف بیمارستانهانی با توجه به فعالیت و همکاری با کارشناسان معاونت درمان

کارشناس کودکان 1 تا59 ماهه بیمارستان امام رضا ع

سوفیا اکبری

کارشناسارشد  پرستاری

کارشناس کودکان 1 تا59 ماهه دکتر کرمانشاهی

کوثر خانقایی

کارشناس ارشد پرستاری

کارشناس کودکان 1 تا59 ماهه قدس پاوه

بیان حاجی

کارشناس پرستاری

کارشناس شاخص پرستاری امام رضا ع

طیبه صمصامی

کارشناس پرستاری

کارشناس شاخص پرستاری اسلام آباد

مرضیه گلزاری

کارشناس پرستاری

آموزش به بیمار امام علی ع

شبنم آموزگار

کارشناس پرستاری

آموزش به بیمار هرسین

الهه آرش

کارشناس پرستاری

سوپروایزر آموزش امام رضا ع

پروانه اسدی

کارشناس پرستاری

سوپروایزر آموزشی اسلام آباد

نیاز عزتی زاده

کارشناس پرستاری

کارشناس ایمنی بیمارستان امام خمینی ره

شوکت ناطق

کارشناس پرستاری

کارشناس ایمنی بیمارستان امام رضا (ع)

خدیجه چاله چاله

کارشناس پرستاری

کارشناس بحران امام رضا ع

هومن دهبد

کارشناس پرستاری

کارشناس بحران جوانرود

پرویز احمدی

کارشناس پرستاری

کارشناس هماهنگی اورژانس بیماستان شهدا

آرش کبودی

کارشناس پرستاری

کارشناس هماهنگی اورژانس جوانرود

آرزو زارعی

کارشناس پرستاری

کنترل عفونت امام رضا ع

حیدرعلی قشقایی

کارشناس پرستاری

کنترل عفونت سنقر

سمیه طبیب زاده

کارشناس پرستاری

بازنشسته و پیشکسوت

سهیلا زردشتیان

کارشناس پرستاری

بازنشسته و پیشکسوت

صبیحه بنی اردلان

کارشناس پرستاری

بازنشسته و پیشکسوت

فرشته کرم پژوه

کارشناس پرستاری

بازنشسته و پیشکسوت

محمدحسین رضایی

کارشناس پرستاری

بازنشسته و پیشکسوت اسلام آباد

شکوفه نگهداری

کارشناس پرستاری

بازنشسته و پیشکسوت جوانرود

پروین قیطولی

کارشناس پرستاری

بسیج جامعه پزشکی

پریسا قادری

کارشناس پرستاری

بسیج جامعه پزشکی

سهیلا کزازی

کارشناس پرستاری

بسیج جامعه پزشکی

عصمت السادات میر معینی

کارشناس پرستاری

بسیج جامعه پزشکی

عطیه السادات صیادی

کارشناس پرستاری

بسیج جامعه پزشکی

حسن گوهرنیا

کارشناس پرستاری

بسیج جامعه پزشکی

محمد گنجی

کارشناس پرستاری

دانشکده پرستاری و مامایی

اعظم فرجی

کارشناس پرستاری

دانشکده پیراپزشکی

مژگان صفایی

کارشناس پرستاری

دانشکده پرستاری و مامایی

دکتر علیرضا خاتونی

کارشناس پرستاری

دانشکده پیراپزشکی

ابراهیم عزتی

کارشناس پرستاری

دانشگاه آزاد

محمود اخلاص زاده

کارشناس پرستاری

خانواده شهید بیمارستان امام رضا (ع)

شریفه رشیدی

کارشناس پرستاری

خانواده شهید بیمارستان فارابی

ثریا مرادی سرآسیابی

کارشناس پرستاری

سازمان بهزیستی کرمانشاه

مراد کریمی

کارشناس پرستاری

معرفی نظام پرستاری

سیده زهرا حسینی

کارشناس پرستاری

معرفی نظام پرستاری

سمیه نیک عزم

کارشناس پرستاری

معرفی نظام پرستاری

 

کارشناس پرستاری

دانشجو پرستاری

فاطمه الماسوندی

کارشناس پرستاری

دانشکده داروسازی

مریم بهزاد طهمورثی

کارشناس پرستاری

۱۶ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۵۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید