طبقه

بخش ها / واحد ها

محوطه

بخش عفونی - آزمایشگاه داروخانه سرد خانه کتابخانه آموزش- بیمه - تاسیسات

همکف

بخش دیالیز بخش اورژانس بخش سوختگی  - فیزیوتراپی سونو گرافی -  آندوسکوپی رادیولوژی سی تی اسکن -  دفتر پرستاری پذیرش- بانک لیزیک

‌‌‌آشپزخانه واحد رسیدگی به شکایات واحد تغذیه و رژیم درمانی-  داروخانه

طبقه اول

اتاق عمل بخش مراقبت های ویژه icu- بخش گوش و حلق و بینی و جراحی

طبقه دوم

بخش داخلی بخش چشم کلینیک ویژه بخش بیماران بین الملل تلفنخانه - بخش بیماران بین الملل

ساختمان اداری

طبقه اول: واحد درآمد بایگانی پزشکی واحد کنترل عفونت دفتر بحران دفترروابط عمومی دفتر تجهیزات پزشکی- دفتر امین اموال واحد تحقیقات و پژوهشی مرکز دفتر مددکاری اجتماعی- دفتر مشاوره مذهبی.

طبقه دوم :ریاست و مدیریت حراست - دفتر منابع انسانی دفتر بهبود کیفیت دفتر تدارکات- دفتر امور مالی دبیرخانه- کارگزینی .

ساختمان آموزش

دفتر آموزش آمفی تئاتر کتابخانه کلاس های آموزشی دفتر فناوری اطلاعات سمعی بصری معاونت آموزشی