رسالت (Mission)

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) کرمانشاه به منظور ارایه مطلوبترین خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی چشم،گوش و حلق و بینی ،مسمومیت ،داخلی و بیماری های مرتبط به صورت مؤثر و کارآمد،آموزش و تربیت پزشکان وحمایت از طرح ها و پژوهش های کاربردی جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه تأسیس گردیده است.

چشم انداز (Vision)

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) کرمانشاه در تلاش است در 5 سال آتی به عنوان مرکز پیشتاز در ارایه خدمات چشم،پوست و گوش و حلق و بینی در بین بیمارستان های غرب کشور تبدیل گردد.

ارزشها (Value)

  • حفظ و ارتقاء ایمنی بیمارو سلامت شغلی کارکنان
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی در رعایت منشور حقوق بیماران
  • احترام به کرامت انسانی و تعالی اخلاقی
  • شایسته سالاری و دانش محوری با به کارگیری و تشویق نیروهای متخصص و متعهد