جستجوی آدرس پزشکان بر اساس تخصص
متخصصص اعصاب و روان پوست داخلی عفونی نفرولوژی 
متخصص بیهوشیجراحی عمومی رادیواوژی فک و صورت نورولوژی 
 متخصص پاتولوژیچشم زنان گوش و حلق و بینی  

ردیف

نام و نام خانوادگی نوع تخصص آدرس مطب

1

 عادله الهی متخصص اعصاب و روان  کرمانشاه ،مقابل پارک شیرین ،کلینیک مهدیه
 2  بهمن روشنی متخصص بیهوشی کرمانشاه- خیابان نقلیه ، بیمارستان امام خمینی(ره)کرمانشاه
 منصور چوبساز متخصص بیهوشی کرمانشاه- خیابان نقلیه ، بیمارستان امام خمینی(ره)کرمانشاه
 4  ناصر یگانه متخصص بیهوشی  کرمانشاه- خیابان نقلیه ، بیمارستان امام خمینی(ره)کرمانشاه
5 عقیق حیدری متخصص بیهوشی

 کرمانشاه- خیابان نقلیه ، بیمارستان امام خمینی(ره)کرمانشاه

 6  حمید رضا شتابی متخصص بیهوشی  کرمانشاه- خیابان نقلیه ، بیمارستان امام خمینی(ره)کرمانشاه
 7  حسنعلی کریم پور متخصص بیهوشی  کرمانشاه- خیابان نقلیه ، بیمارستان امام خمینی(ره)کرمانشاه
       بازگشت به بالا
 8  عترت جوادی راد متخصص پاتولوژی کرمانشاه- خیابان نقلیه ، بیمارستان امام خمینی(ره)کرمانشاه
 9 فریبا نجفی متخصص پوست ،مو ،زیبایی کرمانشاه- خیابان نقلیه ، کلینیک بیمارستان امام خمینی(ره)کرمانشاه
 10 شهرام فاضلی فوق تخصص جراحی ترمیمی کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، خیابان حاج محمد تقی، ساختمان توحید ،طبقه سوم
                                                         بازگشت به بالا
 11 محمد حسین حاتمی متخصص جراحی عمومی کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، ساختمان شفا ، طبقه همکف
12  شمسی سپهرآرا متخصص جراحی عمومی کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری، ساختمان ابن سینا ، طبقه سوم
 13 نوید اکبر پور متخصص جراحی عمومی کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، پایین تر از هتل راه کربلا، ساختمان متخصصین، طبقه دوم
 14 رضا کرمی متین متخصص جراحی عمومی کرمانشاه- خیابان نقلیه ، بیمارستان امام خمینی(ره)کرمانشاه
       بازگشت به بالا
15 حمید آریایی تبار فوق تخصص چشم کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، جنب ساختمان شفا
 16 جلیل امیدیان فوق تخصص چشم کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، جنب ساختمان شفا ، ساختمان نجفی
17 محمد رضا انصاری فوق تخصص چشم کرمانشاه ، چهار راه مدرس ، پشت پاساژ سعید ، طبقه سوم
18 فرید دانشگر  فوق تخصص چشم کرمانشاه ، چهار راه مدرس ، پشت پاساژ سعید ، طبقه دوم
19 فریبا شیخی شوشتری متخصص چشم کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ،ساختمان شفا
20 لیلا رضایی متخصص چشم کرمانشاه ،مقابل پارک شیرین ،کلینیک مهدیه
 21 بهرام گروسی متخصص چشم کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، خیابان موئد ، ساختمان آتیه
 22 محمود مبلغی متخصص چشم کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، ساختمان اجلالیه
 23 ماهبد ورزیری متخصص چشم کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، روبه روی مجتمع متخصصین ،مجتمع آسی ، طبقه اول
24 پریسا نادری متخصص چشم کرمانشاه ،مقابل پارک شیرین ،کلینیک مهدیه
25 احمد رستمی متخصص چشم کرمانشاه ،مقابل پارک شیرین ،کلینیک مهدیه

                                                                                                                                          بازگشت به بالا

ردیف  نام پزشک تخصص آدرس مطب
 1 ماری عطایی   متخصص داخلی کرمانشاه،پارکینگ شهرداری،خیابان حاج محمد تقی اصفهانی،طبقه فوقانی آزمایشگاه رازی  
 2 تورج احمدی جویباری متخصص داخلی کرمانشاه،پارکینگ شهرداری،خیابان حاج محمد تقی اصفهانی،طبقه فوقانی آزمایشگاه رازی 
 3 بیتا انوری  متخصص داخلی  کرمانشاه،چهار راه جوانشیر ، ساختمان حکیم ، طبقه 4
 4 قباد سلیمی متخصص داخلی  کرمانشاه ، چهار راه مدرس ، پشت پاساژ سعید
 5 سید جعفر نوابی متخصص داخلی  کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، خیابان حاج محمد تقی اصفهانی ، جنب داروخانه محبی
 6 نادیا اسدی متخصص داخلی  

                                                                                                                                        بازگشت به بالا

ردیف  نام پزشک  تخصص  آدرس مطب
 1 سپیده سیامکی  متخصص رادیولوژی  کرمانشاه ،مقابل پارک شیرین،کلینیک مهدیه
                                                                                                                                    بازگشت به بالا

ردیف  نام پزشک تخصص آدرس مطب
 1  یاسمن ویسی  متخصص زنان و زایمان کرمانشاه ، خیابان نوبهار ، کوچه 115 ، ساختمان سیتا ، طبقه اول 

                                                                                                                                   بازگشت به بالا

ردیف  نام پزشک تخصص آدرس مطب
1 بابک صیاد  متخصص عفونی  کرمانشاه،پارکینگ شهرداری،خیابان حاج محمد تقی اصفهانی،روبه روی مسجد ، ساختمان البرز 
 2 ماندانا افشاریان متخصص عفونی  کرمانشاه ،مقابل پارک شیرین،کلینیک مهدیه
 3 بهزاد مهدویان متخصص عفونی  کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، ساختمان اجلالیه

                                                                                                                              بازگشت به بالا

ردیف  نام پزشک تخصص آدرس مطب
1  بهرام عزیز ی  فوق تخصص فک و صورت کرمانشاه ، خیابان کاشانی(دبیر اعظم) ، روبه روی پاساژ حافظ 
2  مجید رضایی   فوق تخصص فک و صورت کرمانشاه،چهار راه جوانشیر ، ساختمان حکیم ، طبقه اول
3 پیمان گوهرشناسان متخصص فک و صورت  کرمانشاه ،مقابل پارک شیرین،کلینیک مهدیه 
4 محمدرضا شفیعی متخصص فک و صورت کرمانشاه ،مقابل پارک شیرین،کلینیک مهدیه 

                                                                                                                         بازگشت به بالا

ردیف  نام پزشک تخصص آدرس مطب
1 مریم اعتمادی متخصص گوش و حلق و بینی کرمانشاه ،مقابل پارک شیرین،کلینیک مهدیه
 2 نسترن عیوضی متخصص گوش و حلق و بینی کرمانشاه- خیابان نقلیه ، کلینیک بیمارستان امام خمینی(ره)کرمانشاه 
 3 ماندانا امیری کندوله  متخصص گوش و حلق و بینی کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ،روبه روی هتل راه کربلا، هتل راه کربلا ،طبقه بالای رادیولوژی نظرنیا
 4 مرتضی کریمی متخصص گوش و حلق و بینی کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، نبش خیابان موید ، ساختان رازی
 5 خسرو ایرانفر متخصص گوش و حلق و بینی کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، ساختمان اجلالیه، ظبقه 4
6 سمیره فرشچی تخصص گوش و حلق و بینی کرمانشاه ،مقابل پارک شیرین،کلینیک مهدیه
7 امیر فصیحی متخصص گوش و حلق و بینی کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، ساختمان شفا ، طبقه دوم

                                                                                                                  بازگشت به بالا

ردیف  نام پزشک  تخصص  آدرس مطب
 1 سیما گل محمدی فوق تخصص نفرولوژی  کرمانشاه ،مقابل پارک شیرین،کلینیک مهدیه

ردیف  نام پزشک  تخصص  آدرس مطب
 1 بهزاد جاسمی  متخصص نورولوژی کرمانشاه ، پارکینگ شهرداری ، ساختمان سعید

                                                                                                               بازگشت به بالا