معرفی واحد آموزش به بیمار بیمارستان

 • مقدمه:
  امروزه آموزش به بیمار بخش مهمی از مراقبت های سلامت محسوب می‌شود. آموزش برای بیماران یک حق و برای ارائه دهندگان خدمت یک مسئولیت است. 
  هدف کلی آموزش ارتقاء سلامت جامعه است که این امر با ارتقاء خودمراقبتی با کمک افزایش دانش و آگاهی بیماران و یا مراقبین بیماران امکان‌پذیر است.

خود مراقبتی مجموعه اعمالی است که فرد به‌صورت اکتسابی، آگاهانه و هدف‌دار برای خود فرزندان و خانواده‌اش انجام می‌دهد تا ازلحاظ جسمی، روانی، اجتماعی سالم بمانند و همچنین در صورت ابتلا به بیماری و بستری در بیمارستان بر اساس آموزش‌های دریافتی در حین بستری و پس از ترخیص از سلامت خود و خانواده‌اش حفاظت نماید.

 •  فواید آموزش به بیمار:
  1. ارتقاء خود مراقبتی
  2. کاهش نیاز به بستری
  3. کاهش هزینه‌های درمانی
  4. افزایش کیفیت مراقبت
  5. افزایش رضایتمندی بیماران

 • روند کار آموزش به بیمار:
  - کلیه بیماران در بخش‌های بستری توسط کارشناسان پرستاری آموزش داده می‌شوند.
  - آموزش‌ها بر اساس شرایط بیمار و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی انجام می‌شود.
  - موارد آموزش به بیمار در پرونده بیمار ثبت می‌شود.
  پمفلت معرفی بخش و قوانین و قرارت هر بخش در بدو ورود به بیمار یا مراقب اصلی داده می‌شود.
  - متناسب با نیاز آموزشی بیمار پمفلت، بسته آموزشی یا آموزش چهره به چهره به بیمار و مراقب اصلی داده می‌شود.
  در تمامی بخش‌ها پمفلت های بیماری‌ها ی شایع آن بخش در در دسترس بیماران است.
  اثربخشی آموزشی توسط رابط آموزشی هر بخش و مسئول واحد آموزش به بیمار انجام می‌شود.
  آموزش گروهی در کلیه بخش برای بیمارانی با مشکلات یکسان جهت آموزش و تبادل تجربیات بیماران برگزار می‌شود
  دوبرگه به‌منظور آموزش ترخیص در بخش توسط پرستاروپزشک مربوطه پرمی شود که یک برگ در پرونده و یک نسخه به بیمار تحویل داده می‌شود.
  اثربخشی آموزشی واحدهای مختلف ماهانه بررسی می‌شود و نقاط ضعف آموزشی از دیدگاه بیماران مشخص می‌شود و راهکارهای اصلاحی به رابطین آموزشی بخش‌ها ارائه می‌شود.
  زمان و مکان مراجعه بعدی و دریافت جواب تستهای پاراکلینیک معوق مانند پاتولوژی، کشت‌ها به‌صورت مکتوب و همراه با کد به بیمار یا مراقب اصلی آموزش داده می‌شود.
  چک لیست مصاحبه تلفنی جهت 10درصد بیماران بخش تکمیل می شود
  بیمارانی که به هر دلیلی یادگیری مطلوبی ندارند و یا نیاز به یادآوری جهت دریافت جواب تستهای پاراکلینیکی معوق، مراجعه به پزشک و... دارند مشخص می‌شوند و با آن‌ها تماس تلفنی برقرار می‌شود.
  برای بیماران مزمن جلسات آموزشی حضوری جهت تکرار آموزش‌ها و پیگیری در نظر گرفته می‌شود.
  آموزش خود مراقبتی بیماری‌های مزمن در کلینیک درمانگاه طبق تقویم آموزشی واحد انجام می‌شود.
  در مناسب‌های خاص نیز طبق تقویم آموزشی مشاوره، بسته آموزشی، کلاس و... برگزار می‌شود.

  خانم سهیلا علی اسلام

  سمت: مسئول آموزش همگانی و آموزش به بیمار

 • شماره مستقیم: 37283254
 • مسیر دستیابی دفتر: سالن آمفی تئاتر و کتابخانه بیمارستان،دفتر آموزش