کمیته الکترونیک

LOGO

 • اهداف
  1- ارتقا نحوه ارائه آموزش کارکنان اساتید رشته های مختلف علوم پزشکی شامل
  (پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامایی ، بهداشت و علوم پایه ) با استفاده از قابلیت تکنولوژی
  - دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی شامل (پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامایی و پایه...) در مقاطع مختلف فوق تخصص ، دکترای تخصصی ، دکترای حرفه ای ، کارشناسی ارشد
  - اساتید رشته های مختلف علوم پزشکی عضو هیات علمی وغیر عضو هیات علمی
  - کارکنان رشته های مختلف علوم پزشکی رسمی ، پیمانی ، آزمایشی و...
  2- ارتقاء نحوه ارائه آموزش اساتید رشته های مختلف علوم پزشکی شامل
  (پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و مامایی ، بهداشت و علوم پایه ) با استفاده از قابلیت تکنولوژی
 •  عملکرد

1- تشکیل کمیته دانشگاهی واحد یادگیری الکترونیکی
2- جذب نیروی انسانی
3- جذب بودجه و منابع مالی
4- خرید تجهیزات مورد نیاز
5- تهیه مکان مناسب برای استقرار واحد
6- نهیه برنامه عملیاتی واحد
7- تهیه دستورالعمل و چارت اجرایی واحد
8- تشکیل کارگاه ، کلاس و...
9- تشکیل جلسات هماهنگی
10- تشویق اساتید،دانشجویان و کارکنان برای همکاری
11- جلب مشارکت سایر واحد ها در راه اندازی و ادامه کار واحد
12- تدوین چک لیست ارزیابی واحد
13- تهیه نرم افزار آموزشی
14- راه اندازی وب سایت

 •  فعالیت های در دست اقدام

راه اندازی واحد آموزش الکترونیک در دانشکده بهداشت
راه اندازی واحد آموزش الکترونیک در دانشکده پرستاری و مامایی
اجرای 7 برنامه بازآموزی الکترونیک در واحد آموزش مداوم
اجرای آزمون غیر حضوری پیشگیری و کنترل عوامل خطر ساز در بیماریهای قلب و عروق ویژه مدیران (معاونت بهداشتی دانشگاه)
طراحی و ساخت نهایی نرم افزارآموزش سلامت مادران به صورت آفلاین
اجرای دوره مجازی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت و راه اندازی رشته مذکور
اجرای آموزشها و آزمونهای دفاتر پرستاری و مامایی به صورت ماهیانه جهت کارکنان دانشگاه
راه اندازی کتابخانه دیجیتال بر روی سامانه LMSجهت کاربران عضو سامانه
آموزش و اجرای آزمون گروه های پزشکی دانشکده ، از جمله گروه داخلی در بحث لام خون محیطی و مغز