مدیر خدمات پرستاری

pic 2
فرهاد توحیدی

مدرک تحصیلی
کارشناس ارشد پرستاری
سابقه کار
سابقه مدیریت
 • دبیر آموزش مداوم دانشکده پرستاری و مامایی
 • مدیر روابط عمومی دانشکده پرستاری
 • سوپروایزر آموزشی دانشکده دندانپزشکی
 • مدیر خدمات پشتیبانی بیمارستان امام رضا(ع)
 • مدیر کلینیک تخصصی بیمارستان امام رضا(ع)
 • عضو هیات مدیره سازمان نظام پرستاری کرمانشاه
 • مدیر منابع انسانی کانون بسیج جامعه پزشکی بیمارستان امام رضا(ع)
 • دبیر کمیته پزشکی المپیاد دانشجویان کشور
 • ناظر مسول انتخابات نظام پزشکی کرمانشاه

 • دانشجوی دکترای تخصصی
 • تالیف 45 عنوان کتاب تخصصی در زمینه های پرستاری ، پزشکی و مدیریت
 • چاپ 15مقاله تخصصی pubmed وisi در مجلات و ژورنالهای معتبر و سایت جهانی Researchgate