عضویت

مدارک مورد نیاز برای عضویت :

 • تکمیل فرم عضویت
 • یک قطعه عکس
 • تایید فرم عضویت توسط دفتر آموزش برای دانشجویان ورزیدنتها
 • تایید فرم عضویت توسط دفترپرستاری برای کادر درمان و کارگزینی برای کادر اداری

شرایط امانت کتاب

 1. کتابخانه ازسیستم قفسه نیمه باز استفاده می کند.
 2. خروج منابع از کتابخانه فقط باموافقت مسئول امانت و سپردن کارت امکان پذیر است.
 3. گیرنده کتاب برای تحویل باید شخصا به کتابخانه مراجعه کند.
 4. خروج کتابهای مرجع شامل اطلسها، فرهنگها، دایره المعارف ها، Text bookها، مراجع فارسی، Handbookها، نشریات ادواری (فارسی و لاتین)، کتاب های کمیاب و پایان نامه‌ها مطلقاً ممنوع بوده، مگر با اجازه مسئول کتابخانه و ارائه کارت شناسایی معتبر، این منابع امانت داده نمی شوند و استفاده از آنه اتنها در کتابخانه مقدور می باشد.
 5. درصورت مفقود شدن کتاب، فرد موظف به تهیه کتاب می باشد. درصورتی که تهیه کتاب مقدور نباشد، مراتب توسط مسئول ذیربط بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد.
 6. کتاب های تک نسخه ای در صورت تایید مسئول کتابخانه، حداکثر به مدت 2  روز امانت داده می‌شود.
 7. حداکثر تعداد کتابهای امانتی 3 نسخه می‌باشد.
 8. مدت زمان امانت کتاب 10 روز می باشد. بدیهی است در صورت لزوم با در نظر گرفتن شرایط، این مدت تا 2 بار قابل تمدید است.
 9. درصورت تاخیر در بازگشت کتب جهت تنظیم ارائه خدمات ، کتابخانه مقررات زیر را به اجرا می‌گذارد:
  الف - یک بار تاخیر : به مدت یک ماه کتاب به عضو مورد نظر امانت داده نمی‌شود .
  ب - دو بار تاخیر : به مدت دو ماه کتاب به عضو مورد نظر داده نمی‌شود.
  ج - سه بار تاخیر : عضویت فرد لغو می شود.
 10. گروه استفاده کنندگان از کتابخانه شامل : اعضای هیئت علمی ، رزیدنت ها و دستیاران کادر بیمارستان به هنگام فراغت از تحصیل یا انتقال باید کتب امانتی خود را به کتابخانه تحویل و تسویه حساب نمایند.

دستورالعمل استفاده از سالن مطالعه

 1. حفظ نظم و رعایت سکوت در داخل سالن مطالعه و محیط مجتمع آموزشی ( به‌ ویژه لابی مقابل سالن ) الزامی است.
 2. وسایل رها شده بر روی میزهای مطالعه جمع آوری می‌شوند و کتابخانه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال حفاظت از وسایل باقی مانده در سالن ندارد.
 3. استفاده‌کنندگان محترم باید در هنگام ترک سالن، کلیه وسایل شخصی خود را خارج کرده و از باقی گذاردن آنها روی میز مطالعه جداً خودداری نمایند.
 4. اولویت استفاده از سالن مطالعه به ترتیب مربوط به اعضاء هیأت علمی، دستیاران فوق‌ تخصصی و تخصصی، اینترن‌ها، دانشجوها و سایر مهمانان دارای مجوز می‌باشد. درصورت کافی نبودن ظرفیت سالن رعایت اولویت‌های مذکور لازم است.
 5. خوردن و آشامیدن در داخل سال نمطالعه اکیداً ممنوع است.

از پذیرش و ورود افرادی که موارد فوق را رعایت نکنند جلوگیری به عمل خواهد آمد.