معرفی

تاریخچه: کتابخانه مرکز در سال 1365 با هدف خرید و گردآوری منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریات ادواری واسناد) تأسیس شده است، فضای آن حدود 100 متر می باشد. دارای مخزن کتاب – دو سالن مطالعه مستقل برای خانم ها و آقایان که ظرفیت استفاده همزمان 30 نفر را دارد و دارای یک سالن کامپیوتر می باشدبطور میانگین کتابخانه روزانه 60 نفر مراجعه کننده دارد که حدود 40 نفر آنان اساتید – دستیاران و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی بوده و مابقی پرسنل خود مرکز می باشند.

 
معرفی مجموعه: کتابخانه دارای 1855 جلد کتاب لاتین در 920 عنوان و 3753جلد کتاب فارسی در 1400 عنوان است، 330 جلد پایان نامه در این واحد موجود می باشد که فهرست نویسی شده و قابل بازیابی است. تعداد 32عنوان مجله لاتین و فارسی در این مرکز موجود می باشد. تعداد 186 عدد CDمربوط به کتابها و ژورنالهاموجود می باشد.

 

انواع خدماتی که کتابخانه ارائه می کند: کتابخانه این مرکز 7:45 صبح الی 17 فعال می باشد. پاسخگویی به مراجعین، امانت کتاب، مصاحبه مرجع جهت دسترسی مراجعه کننده به منبع مورد نیاز از جمله کارهای کتابخانه است. واحد سایت این مرکز با 6 عدد کامپیوتر بصورت آن لاین فعال است که سرچ مقالات، اسکن، رایت CD، تهیه اسلایدهای آموزشی برای اتندینگ، کمک مراجعین در رفع مشکلات کامپیوتری آنها. CDهای موجود در کتابخانه قابل دسترسی برای کاربران است و آنها می توانند هم در داخل سایت از آنها استفاده نموده و هم از آنها رایت کنند. سفارش کتاب و ژورنال که با همکاری روسای بخشها انجام می گیرد به این ترتیب که منابع مورد نیاز هر بخش و کتابهای textو reference با نظر رئیس بخش سفارش داده می شود. خرید از نمایشگاه در دو نوبت در سال انجام می گیرد.

این مرکز زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اداره می گردد.

  1. سفارش کلیه مواد آموزشی (کتاب، نشریات ادواری، مدارکو اسناد) بصورت چاپی و الکترونیکی و ارسال آن به کتابخانه مرکزی و یا خرید توسط خود مرکز
  2. انجام خدمات فنی، سفارش ، فهرستنویسی و آماده سازی کتب، اسنادو

اهداف: ارتقاء سطح علمی مراجعین و مکانیزه کردن کتابخانه با استفاده از نرم افزار جامع کتابداری مثل پارس آذرخش جهت ورود اطلاعات و بازیابی آنها استفاده از منابع پزشکی up to date، استفاده از منابع audio visual

جامعه مخاطبان: استاژر، انترن، رزیدنت ، اتند، پرسنل (پرستار، بهیار و پرسنل بیمارستان) دانشجویان سایر رشته ها مثل شنوایی شناسی، گفتار درمانی، دانشجویان ارشد پرستاری،و غیره

ساعت کار کتابخانه: ساعت کار سالن مطالعه از ساعت 45/7 صبح الی 17 و ساعت کار سالن مخزن وسایت از ساعت 8 صبح الی 17بعد از ظهر می باشد.