رسالت ، اهداف و وظایف کتابخانه م.آ.د. امام خمینی(ره) کرمانشاه

 • رسالت
  کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره)به عنوان یک کتابخانه دانشگاهی در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه با بهره گیری از حمایت های این بیمارستان و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به ارائه خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی می پردازد.
 • اهداف :
  هدف این کتابخانه شناسایی و تأمین نیازهای اساتید، دانشجویان و سایر کابران تحت پوشش خود می باشدوبرای ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاه، تلاش می نماید وسعی مینماید از طریق توسعه و استاندارد سازی خدمات و امکانات خود، بستر و محیط مناسب را برای کاربران فراهم آورد. همچنین کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) وظیفه خود می داند که موجبات‌ پیشرفت علمی ، آموزشی و فرهنگی دانشگاه را فراهم آورده و از تلاشها و برنامه های دانشگاه در زمینه ارتقای فرهنگ سلامت جامعه و امور فرهنگی دانشگاهیان حمایت نموده و در این زمینه مشارکت‌ فعال داشته باشد. لذا کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره ) مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان ، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان یکی از فعال ترین کتابخانه ها در زمینه داخلی ، گوش و حلق وبینی ، چشم ، پوست و سایر موضوعات وابسته در سطح استان کرمانشاه مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید.
 • وظایف کتابخانه :
 1.  حفظ و نگهداری مجموعه مواد آموزشی
 2. امانت کتاب و عضوگیری بر اساس مقررات کتابخانه مرکزی
 3. نگهداری و محافظت از تجهیزات کتابخانه
 4. صدور کارت عضویت و نیز انجام امور مربوطه به تسویه حساب اعضاء
 5. منعکس کردن پیشنهادات ارائه شده به کتابخانه مرکزی
 6. تهیه فهرست منابع مورد نیاز و ارائه آن به کتابخانه مرکزی
 7. رسیدگی به نظافت کتابخانه و اداره داخلی آن
 8. انجام امور داخلی کتابخانه (دریافت کتاب از کتابخانه مرکزی، ثبت و مهر و آماده سازی‌های لازم، تنظیم و قرار دادن کتابها در محل خود، بایگانی برگه‌های کتاب، مکاتبات داخلی در ارتباط با کتابخانه بیمارستان و کتابخانه مرکزی
 9. قوانین و مقررات کتابخانه:

  •  عضویت:
   مدارک مورد نیاز برای عضویت:
   1. یک قطعه عکس
   2. تایید فرم عضویت توسط دفتر آموزش برای دانشجویان ورزیدنتها
   3. تایید فرم عضویت توسط دفترپرستاری برای کادر درمان و کارگزینی برای کادر اداری
   4. معرفی کسانی که بصورت مأمور یا مدت زمان معینی در دانشکده بکار آموزشی یا اداره می‌پردازند قید مدت زمان مأموریت برای واحد معرفی کننده الزامی است
   شرایط امانت کتاب:
   1- کتابخانه از سیستم قفسه نیمه باز استفاده می کند
   2- خروج منابع از کتابخانه فقط با موافقت مسئول امانت و سپردن کارت امکان پذیر است
   3- گیرنده کتاب برای تحویل باید شخصا به کتابخانه مراجعه کند
   4- خروج کتابهای مرجع شامل اطلسها ، فرهنگها، دایره المعارفها، Text book ها ، مراجع فارسی ، نشریات ادواری (فارسی ولاتین) ، کتابهای کمیاب و پایان نامه‌ها مطلقاً ممنوع بوده، مگر با اجازه مسئول کتابخانه و ارائه کارت شناسایی معتبر، این منابع امانت داده نمی شوند و استفاده از آنها تنها در کتابخانه مقدور می باشد.
   5- در صورت مفقود شدن کتاب، فرد موظف به تهیه کتاب می باشد. در صورتی که تهیه کتاب مقدور نباشد، مراتب توسط مسئول ذیربط بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد.
   6- کتابهای تک نسخه ای در صورت تایید کردن مسئول کتابخانه حد اکثر به مدت 2 روزامانت داده می‌شود.
   7- حداکثر تعداد کتابهای امانتی 3 نسخه می‌باشد.
   8- مدت زمان امانت کتاب 10 روز می باشد. بدیهی است در صورت لزوم با در نظر گرفتن شرایط، این مدت تا2 بار قابل تمدید است. کتابخانه در هر زمان می‌تواند از امانت گیرنده تقاضای استرداد را بنماید و عضو مؤظف است کتاب خواسته شده را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند
   9- درصورت تاخیر در بازگشت کتب جهت تنظیم ارائه خدمات ، کتابخانه مقررات زیر را به اجرا می‌گذارد:
   مدت امانت کتاب 10 روز است و پس از پایان یافتن آن عضو می‌تواند به بخش امانت مراجعه و تقاضای تمدید نماید. بخش امانت در قبول یا رد تقاضای تمدید مختار است.
   چنانچه امانت گیرنده کتاب تأخیر داشته باشد به ازاء هر روز تأخیر یک هفته از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد. در صورت 5 بار تکرار کارت عضویت بمدت یکسال باطل خواهد شد.

   10 - گروه استفاده کنندکان از کتابخانه شامل : اعضای هیئت علمی – رزیدنتها و دستیاران کادر بیمارستان به هنگام فراغت از تحصیل یا انتقال باید کتب امانتی خود را به کتابخانه تحویل و تسویه حساب نمایند.
   11 - هنگامی که یکی از اعضاء کتابخانه بهر عنوان (فارغ التحصیل شدن، شروع، تعطیلات تابستانی اشتغال، مأموریت، بازنشستگی، پایان مأموریت، بورسیه) بطور موقت یا دائم رابطه‌اش با دانشگاه قطع می‌گردد، واحد معرفی کننده عضو مؤظف است قبل از انجام هر گونه اموری برگه تسویه حساب رسمی را از کتابخانه تقاضا نماید. در غیر اینصورت واحد معرفی کننده مسئول تهیه کتاب یا موادی است که عضو عودت نداده است
   12 - پس از تسویه حساب عضو با کتابخانه کارت عضویت باطل می‌گردد
   13 - مراجعین به کتابخانه وسایل شخصی را می‌بایستی در قفسه وسایل شخصی در کتابخانه گذاشته و در این مورد هیچگونه مسئولیتی متوجه کتابداران نیست.
   14 - هر عضو که کتابی را مفقود و یا صدمه‌ای به آن وارد آورد مؤظف است که عین کتاب را فراهم نماید. پرداخت خسارت نقدی پذیرفته نمی‌شود
   15 - سرپرست کتابخانه با موافقت معاون تحقیقات و فناوری هر ساله 15 روز کتابخانه را در هنگام تعطیلات تابستانی جهت رسیدگی و ارزیابی مجموعه کتابخانه‌ها تعطیل می‌نماید.
   16 - کارکنان کتابخانه در حفظ و نگهداری مجموعه کتابخانه لازم است کمال همکاری و مراقبت را داشته باشد.

   3- 4-1- شرایط استفاده از سالن مطالعه:
   1-حفظ نظم و رعایت سکوت در داخل سالن مطالعه و محیط مجتمع آموزشی (به‌ویژه لابی مقابل سالن) الزامی است.
   2- ارائه کارت عضویت ویا کارت دانشجویی جهت استفاده از سالن مطالعه، الزامی است.
   3-وسایل رها شده بر روی میزهای مطالعه جمع آوری می‌شوند و کتابخانه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال حفاظت از وسایل باقی مانده در سالن ندارد.
   4-استفاده‌کنندگان محترم باید در هنگام ترک سالن، کلیه وسایل شخصی خود را خارج کرده و از باقی گذاردن آنها روی میز مطالعه جداً خودداری نمایند.
   5- اولویت استفاده از سالن مطالعه به ترتیب مربوط به اعضاء هیأت علمی، دستیاران فوق‌تخصصی و تخصصی، اینترن‌ها، دانشجویان، و سایر مهمانان دارای مجوز می‌باشد. در صورت کافی نبودن ظرفیت سالن رعایت اولویت‌های مذکور لازم است.
   6-خوردن و آشامیدن در داخل سالن مطالعه اکیداً ممنوع است.