بخش سوختگی

این مرکز  تنها بخش پاسخگوی مددجویان سوختگی در استان کرمانشاه بوده و از زمان تأسیس بیمارستان امام خمینی  (ره) فعال بوده است.

واحد سوختگی این مرکز دارای سه قسمت درمانگاه و بخش سوختگی و اتاق عمل می باشد که  دارای دو اتاق مجزای پانسمان مخصوص آقایان و بانوان می باشد و31 تخت فعال و 2 تخت ICU مجهز به دو دستگاه ونتیلاتور پرتابل ومانیتورینگ  و یک تخت ایزوله میباشد . روزانه مددجویان تحت نظر کارشناسان فیزیوتراپی و روانشناس بالینی قراردارند که با همکاری پزشک متخصص بخش به انجام خدمات مربوطه مبادرت می نمایند.