سرویسهای درمانی بخش داخلی

  ipd 4     داخلی

 

درمان و کنترل انواع بیماری های داخلی توسط متخصصین مجرب داخلی شامل :

 1. دیابت(قند خون)
 2. فشارخون مزمن
 3. کم خونی ها
 4. بیماری های کبد
 5. بیماری های کلیه
 6. بیماری های ریه
 7. کم کاری و پر کاری تیروئید
 8. بی اشتهایی مزمن
 9. بیماری های کلیوی
 10. آسم و انواع آلرژی ها
 11. خونریزی معده
 12. خونریزی از مقعد
 13. انجام دیالیز اورژانسی برای بیماران نیازمند به دیالیز و غیر اورژانسی برای بیمارانی با بیماری نارسایی کلیوی