تماس با ما

از این که ما را جهت خدمات آنلاین انتخاب کرده اید سپاسگزاریم.

تلفن مستقیم دفتر بیماران بین الملل: 37210066-83-0098

تلفن بیمارستان : 37224516-83-0098

فکس : 37224516-83-0098

ایمیل : ikh_ipd@kums.ac.ir

yasamanmoghofeh64@gmail.com

آدرس پستی : کرمانشاه، خیابان نقلیه، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) کرمانشاه، کد پستی :6718743161