آقای حمیدرضا ناصری - رئیس گروه مدیریت مرکز

 حمیدرضا ناصری - رئیس گروه مدیریت مرکز   

 

سوابق تحصیلی و آموزشی بلند مدت
v      اخذ مدرک کارشناسی مدیریت در تاریخ 1/12/75 با معدل 45/17
v      اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت در تاریخ 1/12/78 با معدل 62/16
v      اخذ گواهی گذراندن دوره Restructuring in hospital management در تاریخ july 23 2005  از دانشگاه karlsruhe  آلمان
v      گذراندن دوره یکساله mini MBA در دانشگاه علوم بهزیستی تهران
v      گذراندن اولین دوره پودمان مدیریت 14/4/86 دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی اصفهان
v      گذراندن دومین دوره پودمان مدیریت 16/5/86 دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی اصفهان
v      گذراندن دوره LCDl کامپیوتر 28/12/85 جهاد دانشکاهی
v      گذراندن دوره توجیهی مدیریت پایه مرکز آموزشی و پژوهشی9/4/79
v      گذراندن دوره بلند مدت مدیریت پایه سطح 1 مرکز آموزشی و پژوهشی 23/7/79
v      گذراندن دوره بلند مدت مدیریت پایه سطح 2 مرکز آموزشی و پژوهشی 20/1/80
v      گذراندن دوره بلند مدت مدیریت پایه سطح 3 مرکز آموزشی و پژوهشی 23/12/80
 
سوابق آموزشی کوتاه مدت
 • اخذ گواهینامه دوره آموزشی کوتاه مدت انواع قراردادهای داخلی     17/4/89
 • اخذ گواهینامه شرکت در اولین کنگره بین المللی      6/3/89
 • اخذ گواهینامه آموزشی نظام حاکمیت بالینی clinical governance 5/2/89
 • اخذ گواهینامه آموزشی تحول اداری 28/2/88
 • اخذ گواهینامه آموزشی مدیریت حوادث و بلایا   17/9/88
 • اخذ گواهینامه شرکت در دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی 11/3/87
 • اخذ گواهینامه شرکت در دوره مدیریت دانایی 26/12/86
 • اخذ گواهینامه شرکت در دوره مدیریت دانش و یادگیری 10/5/85
 • اخذ گواهینامه شرکت در اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی 18/2/86
 • اخذ گواهینامه شرکت در دوره مدیریت ریسک 12/6/86
 • اخذ گواهینامه شرکت در دوره تیم سازی و شیوه های کار گروهی 30/9/84
 • اخذ گواهینامه شرکت در دوره آموزشی مدیریت سازمانهای دولتی 23/7/84
 • اخذ گواهی شرکت در دوره اخلاق مدیریت    1/12/85
 • اخذ گواهی شرکت در دوره مدیریت فرآیندها   14/12/85
 • اخذ گواهی شرکت در دوره رهبری سازمانی 13/12/85
 • اخذ گواهی شرکت در دوره واژه پردازها   28/12/84
 • اخذ گواهی شرکت در دوره نحوه مبارزه با ویروس آنفلوآنزای مرغی 9/11/87
 • اخذ گواهی شرکت در دوره بحران و حوادث غیر مترقبه 10/9/87
 • اخذ گواهی شرکت در دوره اینترنت و تجارت الکترونیکی ویژه کرمانشاه 1/10/82
 • اخذ گواهی شرکت در دوره وظایف و نقش های سرپرستی 13/4/84
 • اخذ گواهی شرکت در دوره بهداشت روانی در سازمانهای ویژه   21/12/80
 • اخذ گواهی شرکت در دوره فن گزارش نویسی   4/7/81
 • اخذ گواهی شرکت در دوره امنیت غذا و دارو   16/8/83
 • اخذ گواهی شرکت در دوره کنفرانس مدیران کیفیت 17/4/83
 • اخذ گواهی شرکت در دوره TQM  13/12/78
 • اخذ گواهی شرکت در دوره سمینار و دوره نقش آبزیان در سلامت جامعه 5/11/83
 • اخذ گواهی شرکت در دوره کامپیوتر (آشنایی با اپراتوری –DOS و ویندوز98 به مدت 100 ساعت) 10/12/76
 • اخذ گواهی شرکت در دوره همایش ملی مدیریت بیمارستانی 15/10/84
 • اخذ گواهی شرکت در دوره برنامه ریزی استراتژیک 30/2/81
 • اخذ گواهی شرکت در دوره مدیریت و برنامه ریزی بیمارستانی 6/12/83
 • اخذ گواهی شرکت در دوره برنامه ریزی استراتژیک –وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی 11/6/83
مقالات علمی پذیرفته شده
 • بودجه ریزی عملیاتی و کاربردهای آن در بیمارستان (سخنرانی)
 • سمینار بیمارستان امروز- بیمارستان فردا
 • مطالعه تطبیقی نظام بهداشت و درمان آمریکا با ایران (سخنرانی)
 • بررسی و برآورد خسارات وارده در بخش بهداشت و درمان به استان کرمانشاه در جریان جنگ خلیج فارس (پایان نامه کارشناسی ارشد)
سوابق اجرایی
 • 21 سال سابقه اجرایی
 • 30/9/70 (محقق) ستاد دانشگاه علوم پزشکی
 • 1/9/74    کارشناس رسیدگی به اسناد پزشکی حوزه معاونت درمان
 • 28/4/75 کارشناس ناظر بیمارستانی –اداره کل بیمه خدمات درمانی
 • 7/6/77   سرپرست گروه بازرسین دانشگاه – حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع
 • 4/6/77   همزمان معاون مدیر امور عمومی دانشگاه- حوزه معاونت توسعه مدیریت
 • 3/3/78   بازرس- سازمان بازرسی کل کشور
 • 13/11/78 کارشناس عضو شورای سیاست گذاری و نظارت بر امور پژوهش – ستاد دانشگاه
 • 7/11/80   مدیر امور عمومی دانشگاه- حوزه معاونت توسعه مدیریت
 • 12/10/80 همزمان قائم مقام معاونت توسعه – حوزه معاونت توسعه دانشگاه
 • 1/6/83    رئیس گروه مدیریت مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) کرمانشاه
طی دوره های آموزش کوتاه مدت
 • طی دوره آموزشی مدیریت زمان 1/11/88   مرکز آموزشی پژوهشی
 • طی دوره آموزشی تحول اداری 10/2/88   مرکز آموزشی پژوهشی
 • طی دوره آموزشی تکنیک های خلاقیت و نوآوری 3/10/87   مرکز آموزشی پژوهشی
 • طی دوره آموزشی دانستنیهای بیماری هموفیلی (بین المللی)   31/1/88   هتل عباسی اصفهان
 • طی دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک 30/2/81دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • طی دوره آموزشی power point    15/4/83 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 • طی دوره آموزشی برنامه ریزی استراتژیک    12/6/83   دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • طی دوره آموزشی ابزار و فنون دستیابی به تعالی سازمانی 19/12/82 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • طی دوره آموزشی فن گزارش نویسی 4/7/81
 • طی دوره آموزشی (WHO) sep , 2004 (WHO) e Health