پنج شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵, ۰۵:۴۰
جستجو
 
Email

 e-mail

همکار محترم :

این فرم گزارش خطا , صرفا توسط کارشناس مسئول حاکمیت بالینی قابل دسترسی است و کاربر دیگری حق دسترسی به آن را ندارد . لذا با اطمینان از عدم امکان مشاهده توسط افراد دیگر ، خطایی که مشاهده نموده اید در این فرم وارد نمایید . اطلاعات آن بدون ذکر نام و مشخصات ، جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه و بعنوان تجربیات مستند ، در اختیار سایر همکاران شما قرار خواهد گرفت . از همکاری و احساس مسئولیت شما ، صمیمانه قدردانی می نماییم . دفتر حاکمیت بالینی بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه

فرم گزارش خطا
مشخصات
کد خطا    
تاریخ وقوع خطا *  
ساعت وقوع خطا *  
نام بخش    
خطا توسط کدام سیستم رخ داده است؟  
شرح خطا *  
علت بروز خطا *  
اقدامات اصلاحی انجام شده یا پیشنهادی    
شدت خطای اتفاق افتاده (درجه صدمه) برای بیمار چقدر است؟احتمال وقوع مجدد خطا:
آیا خطا منجر به آسیب بیمار شده است؟
آیا خطا منجر به آسیب تجهیزات پزشکی شده است؟
آیا خطا منجر به آسیب پرسنل شده است؟
آیا خطا منجر به متحمل شدن هزینه برای بیمار شده است؟
نام و سمت گزارش دهنده خطا :    
* = ضروری